Slik er Safari 4

Slik er Safari 4

PRØVEKJØRT: Safari 4 beta har over 30 nye funksjoner. Vi har prøvekjørt nettleseren.

Etter en lang stund i lukket beta for utviklere har Apples nettleser Safari nå kommet i en åpen betatest-runde for den kommende versjon 4. Over 30 av de rundt 150 funksjonene er nye.

LES OGSÅ: Rask Safari 4 klar i beta

Den ferdige versjonen av Safari v4 skal inngå i Apples lansering av nytt operativsystem kalt OS X 10.6 Snow Leopard med forventet lansering i løpet av året, formodentlig i kjølvannet av Apples utviklerkonferanse WWDC 09 i slutten av oktober.

Vi har prøvekjørt den nye versjonen.

Nytt brukergrensesnitt

La oss bruke noen minutter på det nye bruker-grensesnittet. Det mest opplagte uvante og nye er de nye fanene, som er lagt til toppen av program-vinduet. Tidligere hang de under adresse-linjen, men nå er de flyttet opp. Flere andre nettlesere kjører på akkurat det samme.

Umiddelbart virker dette både hensiktsmessig og logisk, men krever sikkert litt tilvenning for gamle Safari-brukere. Den største fordelen for bruker-opplevelsen er sannsynligvis at innholdet i nettsiden får hovedoppmerksomheten, mens program-funksjoner som skiller seg ut, slik fanene gjør, løftes opp mot menyene.

Det man ser videre er at hele toppbjelken i programvinduet med knapper og det hele virker mørkere enn det man var vant til. Kanskje Apple igjen tenker at hovedfokusen er på innholdet fremfor i navigasjons-verktøyene.

Men det har ført til at bruken av flere åpne faner lett havner i skyggen - om en kan si det på den måten. Den fremste fanen skyggelegger de bakenforliggende på samme måte som Finder-vinduer gjorde fra OS X 10.5 av.

Fanen har fått en helt ny utforming av flytte- og lukke-området og er generelt bredere som utgangspunkt, men oppfører seg ellers likt det vi er vant til fra Safari 3.

Andre grafiske ting man fort vil merke seg, er fraværet av Reload-knappen, og ikke minst fraværet av innlastings-progresjonsbjelken som Apple så finurlig hadde lagt til adresselinjen. Tror virkelig Apple at tilgangs-hastighetene våre har blitt så gode at vi ikke merker om siden fremdeles lastes inn?

LES VIDERE OM DEN NYE TOP SITES-FUNKSJONEN:

Nett-tjenester