Smidige Tandberg overrasket Cisco

Smidige Tandberg overrasket Cisco

Benytter smidige metoder for utvikling av maskinvare og programvare.

Tandbergs videokonferansesystemer var lekre på flere måter for Cisco. Det er kjent at oppkjøpet var sterkt motivert av å få tilgang til produkter som fylte ut porteføljen for videomøter og videokonferanseutstyr.

Les saken fra 2009:

Derfor vil Cisco kjøpe Tandberg

Selv om komplettering av produktutvalget var viktigst, var innovasjonsevnen vurdert som god. Den ble båret av smidige metoder.

- Vi har hatt en Smidig tilnærming til programvareutvikling siden veksten kom for Tandberg Video på slutten av nittitallet. Dette har vært egenuiklede metoder som viste seg å være kompatible med det vi kjenner som "smidig" og "Lean", sier Olve Maudal.

Han er mentor for programvareutvikling i Tandber, oguoffisiell "kunnskapsminister" hos programvareutviklerne i det nåværende Cisco-selskapet.

Han poengterer at smidige teknikker er laget for å håndtere, planlegge og tilpasse løsninger i kaos. Det er derfor sjeldent treffsikkert for et it-selskap som selger komplekse videokonferanseløsninger.

Markedsrespons

Jonas Rinde er utviklingsdirektør i den nye Cisco-divisjonen. Han har lang erfaring fra mer klassiske produksjonsbedrifter som Volvo og Ericsson i Sverige, før han kom til Tandberg. Han tror Cisco ble positivt overrasket over hvordan utviklermiljøet i Tandberg brukte smidige teknikker for rask innovasjon.

Det bidro til at oppkjøpet av Tandberg omtales blant de mest vellykkede oppkjøpene nettverksgiganten har gjort de siste årene.

- Fra forretningssiden er det viktig å få oversikt over risiko og tidsbruk så tidlig som mulig i alle prosesser. Spesielt når det kommer til prioritering av hva som skal gjennomføres. Vår filosofi er at det er viktigere å finne ut om de feil som måtte oppstå heller er mange og små tidlig i prosjektene enn få og store sent i projekten som i vannfallmetoden, poengterer Rinde.

Han viser til hvordan funksjonalitet tidlig kan utvikles og sjekkes om det er relevant for et prosjekt. Nye ideer til funksjoner som kommer fram i selve utviklerprosessen kan også vurderes og prioriteres. Slik kan funksjoner kuttes helt ut, plasseres i en hovedversjon eller en oppdatering senere. Presisjonen i tidsbruk og kostnader blir dermed finstilt.

Smitter til smidig maskinvare

Rask respons til endringer i et marked med høyt tempo, flinke konkurrenter og rivende teknologiutvikling er en utfordring.

- Markedet kommer hele tiden med nye endringer som må vurderes i utviklerprosjektene. Siden vi vet og kjenner til alle elementer i disse prosjektene, kan slike endringer tas inn, vurderes og prioriteres innenfor én dag. Det er vanskelig å se prosjektmetoder som kan konkurrere med en slik responstid, understreker Rinde.

Rinde ser selv på å innføre smidige teknikker med elementer av Scrum i produksjon av selve maskinvaren. Det har stort sett fordeler, men det krever noen tilpassinger

- Det har noen utfordringer. En sprint i maskinvareutvikling kan ta flere uker om man må bestille rett type verktøy eller annet utstyr, sukker han.

Smidig utvikling gir åpen arbeidsplass, les videre på neste side!

Nett-tjenester