Tandberg med gode tall

Tandberg med gode tall

Tandberg-omsetning på 235 millioner dollar i tredje kvartal, opp 12 prosent. Men møter utfordringer i Norge.

Omsetning på 234,7 millioner dollar. Det er tallenes tale for Tandbergs tredje kvartal, og representerer en oppgang på 11,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Konsekvent effektuering og godt arbeid fra offentlig sektor-teamet i USA var med på å heve resultatene fra tredje kvartal. Videre fortsatte Tandberg å ekspandere markedet med den sterkeste totalløsningen, sier Fredrik Halvorsen, administrerende direktør.

Bra i USA

Kontantstrømmen ligger på 72 milliarder dollar, en oppgang på 35 prosent fra fjoråret. Selskapet solgte 18.260 sluttpunkter i kvartalet, en oppgang på fire prosent.

Inntjening per aksje etter skatt er 23 cent for tredje kvartal i år sammenlignet med 35 cent fort tredje kvartal i fjor.

Alt i alt er det som Halvorsen sier USA som har bidratt sterkest til tallene. Omsetningen her lå på 129,7 millioner dollar, en oppgang fra 109,1 samme kvartal året før. I Europa var omsetningen 78,1 millioner dollar, en oppgang fra 77,4.

«Utfordrende» i Norge

Tandberg trekker frem Storbritannia som et land det gikk bra i i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), men nevner også land som Nederland, Tyskland, Frankrike og Sverige. I Sentral-Europa, Russland og Norge var kvartalet derimot «utfordrende».

Tandbergs EMEA-sjef var ikke tilgjengelig for utdyping av begrepet «utfordrende» da denne saken ble publisert, men saken blir oppdatert om selskapet ønsker å kommentere utfordringene.

I Asia gikk omsetningen fra 23,8 millioner dollar tredje kvartal i fjor til 26,9 samme kvartal i år. Kina hadde bra vekst.

Som mange vet har Cisco lagt inn bud på Tandberg, et bud ledelsen anbefaler aksjonærene å slå til på. Men enkelte mener den tilbudte prisen er for lav, og i går ga 21 store aksjonærer, som sammenlagt kontrollerer over 24 prosent av aksjene, tommelen ned.

Nett-tjenester