TDC sertifisert for Microsofts Lync

TDC sertifisert for Microsofts Lync

Som første nordiske leverandør er TDC sin dataforbindelse SIP Trunk sertifisert for Microsoft Lync.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Det å være tidlig ute med sertifiseringen er viktig for TDC da det i Norge spesielt, men også i resten av Norden er økende etterspørsel etter Microsofts produkter, sier administrerende direktør Ketil Kivedal til IT-Bransjen.

Felles grensesnitt

skal til også Sertifiseringen det Sverige Finland. innen tilbys Microsoft at Business både som sertifisert skal over Trunk og TDC telenettet. Microsoft all sikre offentlige tjenestene kunne Lync Lync av Norge, funksjonalitet i TDC benyttes har

sier å i bedrift form Dette en samordnede knytte Microsofts kommunikasjonsløsninger - i stand og oss Lync-pakken gjør til omverden, av Kivedal. i internt sammen

Microsoft fra grensesnitt gjennom av samler felles pc, all nettleser ett en du mobil på kommunikasjon eller enhet. jobber uavhengig en om Lync et sted

kan investert bedrift fulle fra man ressursutnyttelse. ISDN-tilknytning gratis det utnytte til og en til en lavere hussentralplattform alternativ et Business Trunk potensialet - Hvis i åpner høy sier SIP som med trunk har SIP telefonikostnader, internringing TDC, er for Kivedal. moderne

prosess Utfordrende

om prosess sertifisert. en bli å Kivedal for forteller omfattende

våre spesialister besto av sier av på Sertifiseringen periode, kommunikasjon Sverige ble alle 2 måneders Norden. av landene Microsoft over og med vegne testinger Sertifiseringen - i en gjort han. i

- med det man for utfordringer skulle ble Som seg markedet. tilpasse utfordringene løste og nye fortsetter sammen ny at slik Det var Microsoft, mange dette vi operatør Microsoft han. vi sertifisert, med jobbet at i første og nordiske om

bruk Allerede i

i i drift. Sverige først Växjö løsning TDC ute. Lync satt Microsoft kommune sin var allerede har

og vår former har Alcatel-plattform. gradvis t… for Lync vil ansvaret - i i dag kontrollerte TDC det tekniske

Les om: