TEST: Skuffende Opera Mini til iPhone

TEST: Skuffende Opera Mini til iPhone

Norske Opera Software ble det første selskapet til å bryte Apples nettlesermonopol for iPhone-plattformen. Men Opera Mini innfrir ikke forventningene helt.

I sin markedsføring av nettleseren har Opera satset mye på å gjøre brukere klar over hvor mye raskere Opera Mini er enn Safari. Ifølge Opera skal Opera Mini være fem til seks ganger raskere enn Safari. Vi får ikke dette til å stemme helt.

Men ytelsesforbedringen i våre målinger er absolutt betydelig. Vi kom frem til at Opera Mini i snitt er cirka tre ganger raskere enn Safari. Vi har testet dette ved å sette to iPhone 3GS ved siden av hverandre. Begge var koblet til Telenors mobilnett. Den ene telefonen lastet inn sider ved Safari mens den andre bruker Opera Mini. Igangsetting ble gjort samtidig, mens tiden ble tatt med en stoppeklokke.

LES OGSÅ:

- Safari 4 den raskeste nettleseren

Surfer man via et trådløsnett er ytelsesforskjellene mellom Opera Mini og Safari minimale, viser våre målinger.

Opera Minis andre store fordel er muligheten til å spare kostnader til datatrafikk. De iPhone-eierne som ikke har fri databruk inkludert i abonnementet, kan spare penger på å bruke Opera Mini fremfor Safari. Det kan også være enormt lønnsomt å heller bruke Opera Mini når man befinner seg i utlandet, hvor man ofte må betale store roamingavgifter når man surfer med mobilen.

Den svært gode ytelsen på 3g-surfing er selvsagt imponerende, og muligheten til å spare penger er ikke alt. Det finnes flere faktorer. Men la oss starte med litt om den store nyheten det er at Apple har åpnet for en konkurrerende leverandør av nettlesere.

Fjerner monopol

Rett før påske ble det kjent at Opera hadde sendt inn sin Opera Mini-nettleser for iPhone til godkjenning. Denne uka kom godkjenningen som mange hadde ventet på. Og med det ble Opera Software det første selskapet til å bryte Apples nettlesermonopol for iPhone-plattformen.

Apples beslutning om å godkjenne Opera Mini har kommet overraskende på mange. Beslutningen må uansett anses for å være interessant – uavhengig om man er interessert i Opera Mini som produkt eller ei. Godkjenningen av en konkurrerende nettleser til Safari, Apples egen nettleser, kan nemlig bane vei for andre aktører som for eksempel Mozilla, Microsoft og Google.

Det er mulig at Apple velger å avvise søknadene fra disse selskapene fordi deres teknologi etter alt å dømme vil basere seg på en lokal nettlesermotor, der tolkningen av nettsidene vil foregå lokalt på enheten. Noe som høyst sannsynlig vil være i strid med lisensvilkårene for programvareutvikling til Apple.

Derfor tror enkelte at Opera Mini kan bli det eneste nettleseralternativet til iPhone. Årsaken til dette er at all nettsidetolkning foregår på Operas tjenere i Norge før nettsiden blir presentert på skjermen for brukeren. Denne teknologien har klare fordeler.

LES OGSÅ:

Opera når nye høyder

En stor fordel med denne teknologien er at den er meget ressursvennlig. Både med hensyn til prosessorbelastning på enheten, og i forbindelse med båndbredde ettersom all data komprimeres før de forlater Operas tjenere. Ifølge Opera selv kan komprimeringen være så mye som 90 prosent. Men hvordan fungerer dette i bruk?

Trykk på neste-knappen under for å lese om hvordan den er i bruk, og hvorfor vi ikke gir høyere score.