Tester snakkende internett

Tester snakkende internett

IBM vil lage et eget telefonbasert internett med lyd som skal speile det skriftlige nettet.

IBM sjekker nå ut lydweb som en måte å gjøre informasjon tilgjengelig for folk som ikke kan lese eller skrive, eller som ikke har internett-tilgang.

Det er selskapets forskningslaboratorium i India som står bak prosjektet som tar sikte på å dra nytte av den raske spredningen av mobiltelefoner i landet. Årsaken er at mens mobiltelefoni sprer seg kjapt, er pc pc fortsatt dyrt og internett-tilgangen fortsatt dårlig. Dessuten er det mange analfabeter i lokalsamfunnene ifølge forskningsavdelingens direktør Guruduth Banavar.

- Teknologien med talegrensesnitt vil gjøre det mulig for lokalsamfunn å lage og spre lokal informasjon og forholde seg til e-handel ved hjelp av tale over telefon i stedet for via tekst, sier Banavar.

Må tilpasses

Ved å bruke VoiceXML og HSTP (Hyper Speech Transfer Protocol) vil lydwebben speile vanlig internett i et eget telefoninternett der folk kan surfe på lydsider. Brukere skal kunne få tilgang til lydnettet via et gratis telefonnummer og vil kunne bruke talegjenkjennings-teknologi til å lage sine egne nettsider som er bygd på mal.

Lydsidene kan potensielt linkes inn til det «vanlige» internettet, men nettsider på det «vanlige» internettet må tilpasses både med tanke på VoiceXL og brukersnitt, ifølge Banavar.

- Nyttig for mange

IBM ser for seg at et slikt lydnett vil kunne være nyttig for eksempelvis bønder som vil sjekke ut råvarepriser, fiskere som vil sjekke ut været, rørleggere som vil tilgjengeliggjøre sine tjenester med mer.

Selskapet har allerede kjørt pilottester i samarbeid med ikke-navngitte mobiltelefonileverandører og organisasjoner som arbeider med synshemmede brukere

Nett-tjenester