Tjener mer på tjenestesalg

Tjener mer på tjenestesalg

Tjenesteleverandørene klarer seg bedre etter fire kvartaler med nedgang enn tradisjonelle aktører gjorde for et år siden.

Bedriftenes reduserte investeringer i maskinvare og programvare har gjort det vanskeligere å inngå nye avtaler og selge til eksisterende kunder.

Nå viser en ny undersøkelse gjennomført av bransjeorganisasjonen Comptia at forhandlere og systemintegratører som selger sine løsninger som tjenester, såkalte managed services, har kommet seg bedre gjennom den økonomiske nedgangen enn selskaper som jobber med tradisjonelt løsningssalg.

Undersøkelsen tar for seg den økonomiske ytelsen til 158 nordamerikanske løsningsleverandører over 15 måneder, fra første kvartal 2008 til og med første kvartal 2009. En av faktorene som ble undersøkt var driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger.

Selv om fortjenesten for begge gruppene har blitt negativt påvirket av økonomien det siste året er tjenesteleverandørene i bedre stand til å generere omsetning, unngå de store svingningene i omsetningen og generelt utkonkurrere de tradisjonelle løsningsleverandørene.

Begynner oppgangen tidligere

I tillegg til at tjenesteleverandørene ser ut til å kunne holde på fortjenesten lenger kan de også begynne oppgangen tidligere.

Blant annet viser undersøkelsen at en median tjenesteleverandør hadde høyere driftsresultat selv etter fire kvartal med økonomisk nedgangstid enn en median tradisjonell løsningsleverandør i første kvartal 2008.

- Tjenester representerer den beste muligheten på flere år for løsningsleverandører å skape verdi for aksjonærene, sier Todd Thibodeaux, administrerende direktør i Comptia i en pressemelding.

Han mener tjenester representerer et vesentlig skille i forretningsmodellen fra tradisjonelle leveranser, som ofte oppleves som mer uforutsigbare og vanskelige å skalere både operasjonelt og finansielt.

- Fra de tidligste leverandørene begynte med levere managed services til små og mellomstore bedrifter rundt 1998 til 2000, har området vokst raskt på fordelene som teknologien gir til både løsningsleverandører og kundene. Modellen gir kundene et forutsigbart budsjett og et servicenivå sammen med periodisk strategisk og taktisk it-rådgivning, sier han.