Tjener mindre på tjenester

Tjener mindre på tjenester

Bransjen inngår flere tjenestekontrakter. Men kontraktene blir mindre verdt, melder analysebyrå.

Markedet for it-tjenester er på bedringens vei, melder analysebyrået Ovum i en ny rapport. I løpet andre kvartal 2010 økte antallet tjenestekontrakter med 14 prosent fra kvartalet før.

Kvartalet er det beste på 12 måneder. I løpet av kvartalet registrerte Ovum til sammen 457 inngåtte kontrakter, opp 56 fra kvartalet før.

Men til tross for en økning i antallet kontrakter falt den samlede kontraktsverdien i andre kvartal med 14 prosent, til 30,8 milliarder dollar.

- Økningen i antall annonserte kontrakter for it-tjenester i andre kvartal er gode nyheter for bransjen, men det er fremdeles bekymringer rundt etterspørselen etter outsourcing i den private sektoren, sier Ovum-analytiker Ed Thomas.

Her falt den samlede kontraktsverdien til bare 10 milliarder dollar som følge av at kundene avsto fra store avtaler.

Fremdeles usikkert

Investeringskutt i offentlig sektor og lavere aktivitet i privat sektor gjør imidlertid at markedet fremdeles er usikkert.

I løpet av første halvår 2010 registrerte Ovum 858 kontrakter, ned 13 prosent fra samme periode året før og det laveste siden første halvdel av 2007.

Ifølge Ed Thomas tyder både antallet tjenestekontrakter og samlet kontraktsverdi for første halvår 2010 på en vanskelig start på året for produsentene.

- Interessant nok ser det ut til at nedgangen i kontraktsverdi mellom første halvdel 2009 og andre halvdel 2010 ikke bare skyldes færre kontrakter fra privat sektor, men også en nedgang i offentlig sektor, sier han.

- Faktisk var fallet i verdien av inngåtte kontrakter i offentlig sektor 20 prosent lavere i første halvdel 2010 sammenliknet med samme periode i fjor.