- Tjenester viser vei ut av krisen

- Tjenester viser vei ut av krisen

It-tjenester, og ikke maskinvare, er veien ut av finanskrisen, ifølge ny OECD-rapport.

En ny rapport fra Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) viser at det innen it-sektoren er tjenester fremfor maskinvareproduksjon som fører an ut av finanskrisen. Industrien for informasjons- og kommunikasjonsteknologi har totalt sett klart seg bedre enn andre sektorer under finanskrisen, og med en årlig vekst på 7 prosent har tjenesteindustrien vokst raskere enn maskinvaresiden, som økte med 4,8 prosent.

- Firmaer som spesialiserer seg på it-tjenester takler krisen adskillig bedre enn produsentene, heter det i rapporten.

- Dette gir fordeler for firmaer som IBM og Fujitsu som for ti år siden var maskinvareprodusenter, men som nå i stor grad har blitt servicebedrifter.

Kina haler innpå

Ifølge rapporten har inntektene til verdens ti største internettfirmaer også økt med ti prosent i kriseåret 2009. Netthandel har vært en av de viktigste drivkreftene for vekst.

Veksten i OECD-landene har likevel vært tregere enn den globale trenden, og over 50 prosent av veksten i ikt-sektoren har funnet sted utenfor disse landene. Igjen er det Kina som leder an utenfor denne regionen som et av områdene med størst vekst.

Innenfor EU-landene, Japan og Stillehavsregionen har man opplevd en sterk økning i oppkjøp, mens USA ligger på samme nivå som tidligere. Nærmere en fjerdedel av sammenslåinger og oppkjøp har funnet sted utenfor OECD-landene.