Vant designpris - møter motbør

Vant designpris - møter motbør

Store Norske og Netlife Research vant «Design for alle»-prisen, men det er ikke alle som er enige med valget.

Fra 1. juli i år trer den nye forskriften om at alle nye it-løsninger skal være universelt utformet i kraft. Dette innebærer ikke nødvendigvis høyere kostnader, men som de fleste it-prosjekter handler det egentlig om å være fremoverlent, og planlegge universell utforming helt fra begynnelsen.

Det kan Store norske leksikon (SNL) og partner Netlife Research bekrefte, for Store norskes nettsted, snl.no, vant nylig prisen «Design for alle» på Norsk designråds arrangement Designdagen 2014. Snl.no er dessuten det første nettstedet som vinner denne prisen.

Samfunnsoppdrag

Design for alle-prisen tildeles «årlig av en mottaker for Merket for god design, som har utviklet en utmerket løsning med særlig fokus på brukervennlighet og god universell utforming».

For Store norske er ønsket at alt innhold på nettstedet skal være tilgjengelig for alle, også de som er avhengig av tekstnettlesere, skjermlesere eller annet. I tillegg er tjenesten tilrettelagt de som sliter med språk som kan være tungt å forstå eller preget av sjargong.

Nettstedet er også utformet slik at de kan brukes av besøkende som kan ha begrenset mobilitet og nedsatt motorikk.

- Å drive et leksikon er å gi alle tilgang på all verdens kunnskap. Å satse på universell utforming har vært en naturlig del av dette etter at vi overtok ansvaret for snl.no i 2011. Design for alle-prisen er en viktig anerkjennelse av det arbeidet, sier kommunikasjonssjef Ida Jackson i Store norske leksikon.

Internett for alle

I juryens begrunnelse for valget av snl.no for den gjeve prisen heter det at «den nye løsningen er et utmerket eksempel på hvordan bruk av universell utforming resultarer i en forbedret løsning til en bred målgruppe. Resultatet er preget av godt designhåndverk og grunnleggende brukerfokus».

Netlife Research som står bak design og koding.

- Vi håper prisen kan inspirere andre til å utvikle nettsteder som flest mulig kan bruke. Det er ingen grunn til å begrense seg til en idealbruker med sylskarpt syn og ekstrem finmotorikk, sier interaksjonsdesigner Ida Aalen, interaksjonsdesigner i Netlife Research.

- Hvis norske virksomheter anstrenger seg litt, blir Internett et veldig ålreit sted å være for mange flere, for eksempel folk som ikke kan se eller bruke musepeker, fortsetter Aalen.

Påpeker mangler hos prisvinner

Susanna Laurin og Torbjørn Helleland Solhaug, henholdsvis daglig leder og ekspert på universell utforming i svenske Funka Nu, skriver i et leserinnlegg til Computerworld at mens Funka Nu er glade for å se fokus på et viktig tema, så er det en rekke mangler på snl.no som bryter mot flere punkter i forskriften. Nettstedet er derfor ikke et godt eksempel på god design med universell utforming, mener de.

Les innlegget her:

Design for alle-pris, men er det universell utforming?

Blant annet peker de i innlegget på designbrudd, tekniske brudd og redaksjonelle mangler, inkludert flere tilfeller av for svak kontrast mellom tekst og bakgrunn, mange lenker uten annen markering enn farge, obkejter som ikke er med i tastaturnavigering og manglende alternativ bildetekst på flere bilder.

Samtlige av punktene Funka Nu lister opp er dekket i det internasjonale regelverket WCAG som forskrift om universell utforming av it-tjenester i Norge bygger på.

- Et godt eksempel på universell utforming må gjøre mer enn bare å oppfylle forskriften. Et nettsted som ikke engang klarer å oppfylle forskriften, burde ikke bli omtalt som et godt eksempel, skriver Laurin og Solhaug i innlegget.

Funka Nu mener med andre ord at snl.no rett og slett ikke er gjennomført gode nok til å bli priset eksempel på universell utforming av norske nettsteder.

Må tenke bredere

Aalen innrømmer på sin side at snl.no ikke er et «perfekt nettsted», og at hun ønsker velkommen og setter pris på innspill fra Funka Nu. Aalen forteller dessuten at Store norske og Netlife jobber for å inkludere så mange som mulig.

- Det er fortsatt mye som skal bli bedre, og ting som vi jobber kontinuerlig med å forbedre, sier Aalen.

Hun mener at mye i forhold til universell utforming ikke bare handler om ferdig produkt, men også er en prosess som man må jobbe med kontinuerlig. En evaluering av nye snl.no med diverse mangler som skal rettes (og i flere tilfeller allerede er rettet) ligger ute på nett her . Merk at listen riktignok ikke holdes løpende oppdatert.

- Universell utforming er et prinsipp. Jeg er sikker på at Funka Nu kan dette med universell utforming, og har mange tips til hvordan vi kan bli bedre, men det som er viktigst er å få en god holdning i bransjen. Vi må spre ordet om at universell utforming er en god ting, sier Aalen.

Hun synes også det er viktig å få frem at bransjen er nødt til å trekke i samme retning, og trekke oppmerksomheten vekk fra kostnader og problemer med innføring. Hun mener bransjen må løfte blikket høyere, og se at universell utforming er bra.

- Det er den overordnede diskusjonen, at universell utforming er til gode for samfunnet, som er viktig. Dette er noe jeg er overbevist om at er en riktig moralsk, demokratisk og samfunnsøkonomisk ting å gjøre, avslutter Aalen.

I en bloggpost på Netlife Research sine nettsider har selskapet delt søknaden til Design for alle-prisen, der selskapet forklarer målet med nettsidene, inkludert brukergrupper og designavgjørelser som ligger til grunn.

Universell utforming

Fra 1. juli 2014 blir universell utforming lovpålagt. Paragraf §14 i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens gjøres gjeldende med krav om at nye ikt-løsninger skal være universelt utformet.

For eksisterende løsninger gjelder kravene først fra 1. januar 2021.

Nett-tjenester