Video for verdens møter

Video for verdens møter

Billigere, bedre og enklere er stikkord for dagens tilbud for videokonferanser. Samtidig øker kvaliteten på utstyret og flere hjelpemidler kan brukes for deltagelse.

Analysefirmaet Frost and Sullivan anslo i 2013 det var nærmere 70 millioner konferanserom. Av disse var fem prosent tilpasset videokonferanser for utvidet samhandling. Mange er tilpasset samordnet kommunikasjon hvor alle former for digital og analog tale spiller sammen.

Den største forandringen vi ser i samordnet kommunikasjon er at video inngår. 87 prosent av de store bedriftene planlegger videokonferanser som en forbedring av samordnet kommunikasjon i 2014 fremhever analysefirmaet Infonetics Reasearch.

Denne uken arrangerte Atea Norge frokostmøte med tema samhandling hvor representanter fra Acano, Cisco, Microsoft og Pexip diskuterte fremtidig bruk av videokonferanser for samhandling. Diskusjonen ble ledet av Dag Fodstad administrerende direktør i Atea Norge.

- Samhandling kommer til å skape konkurransefortrinn i fremtiden, sa Odd Johnny Winge, administrerende direktør i Acano på frokostmøte.

Acano jobber for at brukerhjelpemidler som ikke kan kobles til dedikerte videosystemer, skal kunne delta i videokonferanser ved hjelp av virtuelle møterom, Cospaces. Derfor lager Acano både programvare og nettverksutstyr i tett samarbeid med Intel.

Mange flere konferanserom har mulighet for telefonkonferanse særlig på det amerikanske markedet. For mange virksomheter er telefonkonferanser startgrunnlaget for en fornyelse. AT&T er den store leverandøren av telefonkonferanser på det amerikanske markedet. Derfor er avanserte telefoni og meldingstjenester det som amerikanske virksomheter først og fremst har satset på. Men video kommer med de unge ansatte, personer med erfaring fra Skype.

Like fullt er analysefirmaer som IDC forsiktige i sine estimater for de nærmeste tre årene med en vekst på 3,5 prosent for samhandling, hvor teknisk utrustning bare vil vokse med rundt to prosent mens hovedveksten kommer på programvare med over fem prosent.

Mobile brukere

IDC fremhever at det i 2015 vil være 1,3 milliarder mobile brukere. Analyseselskapet Gartner hevder at 40 prosent av USAs befolkning vil være mobile i 2016.

«On-the-Go Collaboration» er stikkordet fra programvareleverandøren Versionone. Det er samhandling via mobiltelefoner for raskere beslutninger, problemløsning og overvåking som er det Versionone ønsker å markedsføre. Det vi bærer med oss vil få en helt annen betydning for samhandling.

Forrester Research fremhever at 75 prosent av alle firmaene som benytter mobile applikasjoner oppnår økt produktivitet. 70 prosent av virksomhetene oppnår forbedret samhandling i prosjektgrupper som er fordelt på flere steder.

Ifølge en rapport fra Disruptive Analysis vil det innen utgangen av 2016 vil det være tre milliarder mulige videoenheter og en milliard brukere som kan kjøre video i nettleseren.

Den nye generasjonen videokonferanser kan dermed få et betydelig gjennombrudd i løpet av de tre neste årene.

- Flere vet om video nå enn for tre år siden, sier Tom Erik Lia, administrerende direktør og medgründer i Videxio.

Videxio har bygget opp en skytjeneste for videokonferanser som selges via partnere.

Alternativer

Videokonferanser har i mange år vært forbundet med to alternativer: kostbart og lukket eller billig og halvgodt. Nå utfordres endelig alternativene. Programvare er et stikkord. Det bidrar til andre distribusjonsformer og rimeligere utstyr. Teknologiutviklingen bidrar til reduksjon av kostnadene for videoutrustningen.

Norske teknologifirmaer er ledende innen videokonferanseløsninger, men det norske markedet er ikke ledende på å ta i bruk grunnlaget for samhandling.

Mye av grunnlaget for norsk teknologi er Televerkets forskningsinstitutt og Tandberg som etter oppkjøpet fra Cisco har bidratt til en rekke nye selskaper som Acano, Energy Sky, Pexip og Videxio.

- Vi ønsker oss mobilitet når som helst, hvor som helst, over alt. Det er ikke én leverandør som skal levere. Vi ønsker oss et samspill for å oppnå samhandling, sier Håkon Dahle, teknologidirektør i Pexip.

Pexip er en programvareleverandør som sørger for at konkurrerende videoleverandørers utstyr kan jobbe sammen. 20.000 lisenser er oppnådd på ett år. 160.000 videominutter klokkes her dag. Det er særlig konferanser mellom Microsoft Lync og tradisjonelle videosystemer Pexip tilrettelegger for.

Blir godt nok

For fortsatt er videoutstyr med kvalitet med på å gjøre samhandlingen mer realistisk, men mer og mer blir godt nok, en utfordring for de store produsentene innen videokonferanser.

- Ideelt sett bør det være så enkelt at man kan snakke sammen ansikt til ansikt med ett trykk, sier Svein Y. Willassen, teknologisjef i Appear.in, en avdeling i Telenor Digital.

Tjenesten til Appear.in benyttes allerede i 196 land uten at grupperingen har foretatt noen form for markedsføring. Det opprettes et videorom hvoretter det sendes en lenke til rommet for møtedeltagerne.

- Vatikanet og et par øystater mangler, men selv i Nord-Korea har vår tjeneste blitt benyttet. Det er brukerne selv som sprer budskapet via blogger, konferanser og sosiale medier, forklarer Svein Y. Willassen.

Grunnlaget er protokollen Web RTC (Real Time Communication) som ble definert av Google i 2011 og overtatt av standardiseringsgruppen for Web, W3C (World Wide Web Consortium). Standarden utvikles løpende, men krever foreløpig pc med Chrome, Firefox eller Opera eller bærbart utstyr basert på Android.

Kvalitet eller gratis

Kostbare løsninger har fått betegnelsen Telepresence. Kvaliteten på bilde og lyd for deltagerne i det eller de andre møterommene skal være på et nivå slik at man nærmest føler at alle er i samme rom. Det krevde et dedikert nett for overføringen.

Ypperlig bilde og lydkvalitet kan man ikke si om Skype som ble laget for at enkeltpersoner skulle kunne komme i kontakt med hverandre. Danske Janus Friis og svenske Niklas Zennström grunnla Skype i 2003 som en gratis meldings og taletjeneste ved bruk av internettet. Med et enkelt kamera ble det også en videotjeneste.

Skype blir aktivt brukt av personer, men også av bedrifter. Etter at Microsoft kjøpte Skype er det meningen at det skal kombineres med Microsoft Lync.

- 38 prosent av den totale mengden internasjonale taleminutter går over Skype. Da oppkjøpet ble gjort følte jeg at det var idiotisk, men nå virker det veldig fornuftig, sier Lars Erik Norum, leder for spesialistteamet for produktivitet i Microsoft.

Foreløpig vil mange bedrifter unngå Skype.

- Våre kunder stenger for Skype på grunn av sikkerhet, fremhever Håkon Dahle.

Hewlett-Packard (HP) introduserte Halo som var det aller ypperste. HP ga seg raskt og solgte sin teknologi til Polycom, en av de store leverandørene innen videokonferanser med en omsetning på 1,4 milliarder dollar i 2013. Cisco kjøpte Tandberg for å få et bredere spekter av videoenheter og ble dermed den dominerende aktøren av kvalitetsprodukter.

Prisutvikling

Men dedikerte videokonferanser kostet. Da Tandberg bygget opp sitt ypperste møterom for videokonferanser kostet det over 200.000 dollar for tre store skjermer og nettverksutstyr i et dedikert møterom for video.

Ideen er at i dag skal det koste en brøkdel, men fortsatt koster to store kvalitetsskjermer med kamera og nødvendig programvare med codec (Coding and Decoding) og komprimering over 200.000 kroner.

Det finnes nye spennende enheter som ikke koster så mye lenger. Selv Cisco tilbyr godt utstyr til 15.000 kroner. Atea tilbyr en fullgod løsning til 28.000 kroner for å komme i gang. En skjermløsning for undervisning kommer på 14.400 kroner inklusive merverdiavgift, noe som Høgskolen i Nord-Trøndelag har bevist. Da benyttes en 50 tommers skjerm med datamaskin, webkamera, mikrofon og nødvendig kabling. Det benyttes Windows7 og Lync.

Videokonferanser ble derfor bygget opp i de viktigste møterommene, men alt for sjelden brukt på grunn av for få potensielle brukere. Store konsern dro nytte av videokonferanser for å spare reiseutgifter til fjerntliggende divisjoner og avdelinger, men det ble ingen kultur. Det ble brukt alt for sjelden. Det var for tungvint å komme i gang. Uten betydelig forenkling blir det ikke noen kultur.

Nett-tjenester