Videosatsing fra Nordialog

Videosatsing fra Nordialog

Nordialog satser på videokonferanseløsninger for å gå systemintegratørene i næringen.

Nordialog har de siste årene opplevd en kraftig vekst i etterspørselen etter mobile tele- og dataløsninger integrert mot kundenes it-systemer. Nå har selskapet utarbeidet en ny strategi for å kunne tilby mer komplette kommunikasjonsløsninger.

Anwar Farrag, kjedeleder i Nordialog, sier at målet blant annet er å gjøre det enklere for kunder som vil ha videokonferanseløsninger. Dette gjør de ved å levere komplett pakker som dekker infrastrukturen fra punkt til punkt.

- De siste årene har det vært en sammensmelting mellom mobil og data. Vi ser også at kundene i dag forventer et mer helhetlig leveransebilde rundt produkter og tjenester, sier han.

LES OGSÅ: Ingen vil ha videokonferanser

Skal vokse med avtaler

Sentralt i denne strategien står en rekke nye partneravtaler. En avtale med Tandberg sørger for selve produktdelen, mens en avtale med Datametrix omfatter ip-løsninger hovedsakelig basert på Cisco-produkter.

Telecomputing skal bidra på driftssiden, og i tillegg skal en avtale med Smartphones styrke Nordialogs tilbud av administrasjons- og sikkerhetsløsninger for mobiltelefoner. Smartphones ble nylig fusjonert med Kjedehusets datterselskap Touch Mobility, som ble kjøpt av Telenor i desember i fjor.

Farrag legger ikke skjul på at den økte konkurranse fra systemintegratører i Kjedehusets tradisjonelle verdikjede har bidratt til strategiendringen. Han sier avtalene gir Nordialog tilgang på et vesentlig utvidet tilbud og økt fleksibilitet når det gjelder å skreddersy kommunikasjonsløsninger.

Han forteller videre at enkelte av Nordialogs forhandlere allerede har sertifisert seg både teknisk og på salgsnivå for å kunne levere totalløsninger basert på videokonferanseutstyr fra Tandberg.

LES OGSÅ: Imponerende fjernmøter fra Tandberg

Omorganiserer forhandlerne

I tillegg skal ulike organisatoriske grep bidra til å etablere Nordialog som rådgivingsmiljø.

Blant annet jobber selskapet nå med å utarbeide en finansieringsløsning for kunder, opprette en egen partneravdeling for kundehåndtering og forhandlerstrukturen.

- Når vi tar inn såpass mange nye produkter stiller det krav til størrelsen på forhandlerne og ressursene, sier Farrag.

- Vi kommer til å foreta en omorganisering blant de minste forhandlerne, for eksempel ved at to mindre slår seg sammen. I tillegg bygger vi opp internkompetanse på Kjedehuset både for å bedre kunne bistå forhandlere og å gjøre det enklere for oss å se nye muligheter i markedet.

Med unntak av avtalen med Datametrix omfattes også Mobildata, Kjedehusets forhandlerkjede for små og mellomstore kunder, av de nye partneravtalene.