Vil lagre i himmelen

Vil lagre i himmelen

Datalagring i nettskyen er mest populære skymulighet, sier it-sjefene.

Hva it-ledere ønsker seg fra nettskyen er omdiskutert og spekulert i. En fersk gjennomgang tyder på at lagring er det mest sannsynlige valget. Ikke entydig lagring, riktignok. Epost-lagring er første hovedfelt, deretter fillagring for kontorverktøy (dokumenter) og til slutt som sikkerhetskopiløsning. Dette gjelder for 57 prosent av de spurte.

Les mer: Ni av ti vil ha hybrid nettskyløsning

- Den største utfordringen er ikke lenger sikkerheten. Nå er det budsjetter for å skifte til skyen som er utfordringen, sier Deni Conor, ledende analytiker i analyseselskapet SSG-NOW til Computerworlds nyhetstjeneste.

Det som også driver er hensynet til kostnader med å utvide eksisterende lagringsløsning. Om lag like mange har et ønske om å skaffe et eksternt datalager. Reduksjon i totale eierkostnader og ønske om raskere tilpassing til endring i forretningsvirksomheten er likestilte hensyn. Viktigst er en forventning om lavere investerings- og driftskostnader med å lagre i skyen.

Mye innen et år

Tidsrammen for å gå til nettskyen for deltakerne som har valgt dette som strategi, er at nærmere halvparten gjør dette innenfor et år. En av fem hadde allerede startet opp med lagring i skyen. En av tre er i gang i mellom 12 og 24 måneder fra nå.

Respondentene er blitt spurt om hva som fortsatt er kritiske innvendinger mot nettskyløsninger. Viktigst er at nettskymodellen mangler gode vellykkete resultat. Lav tiltro til pålitelighet, leverandøravhengighet og manglende integrasjon med eksisterende it-løsninger bekymrer mange. Mindre innvendinger er knyttet til sikkerhet, lav tilbud av gode nettskytilbydere og vanskelig skreddersøm.

Det er industrisammenslutningen Storage Networking Industry Association som har undersøkt saken gjennom Storage Strategies NOW (SSG-NOW). Utvalget var 2000 deltakere som hadde deltatt i noen av deres messer. 133 svarte på spørsmålene. En av tre hadde over én petabyte total lagringsbehov. Om lag like stor andel administrerte mellom 100 og 999 terabyte.

Les mer: - Slett backup etter tre dager!

Nett-tjenester