Vil tillate nettspill

Vil tillate nettspill

Utenlandske selskaper kan få full adgang til det norske markedet, hvis Frp får viljen sin.

Det har vært mye negativ omtale om nettspill i det siste. Bispesønnen Bjarte Baasland har spilt bort minst 60 millioner kroner, og mange andre har stått frem i mediene fordi de har kommet i problemer på grunn av nettgambling.

Mens mange ønsker seg en kraftig innstramming av nettspill, kan det i virkeligheten gå i motsatt retning. Om få år kan trolig utenlandske spillselskaper få tillatelse til å markedsføre virksomheten og til å operere på norsk jord.

- Vi ønsker en liberalisering av spillmarkedet. Men markedet skal kontrolleres gjennom en lisensordning, sier Karin S. Woldseth, Frp-medlem av Stortingets kulturkomité, til Aftenposten.

Sverige

Dersom Fremskrittspartiet kommer i regjeringsposisjon neste år, vil de trolig fremme forslag om å gi spillselskaper tillatelse til å markedsføre nettspill i Norge. Frp går inn for at alle skal få lisens, gitt at de oppfyller spesifikke krav. Betingelsen kan for eksempel bli at selskapene må gi en viss prosentandel av overskuddet til kulturformål i Norge.

Utviklingen i Sverige er en faktor som kan fremskynde et lisenssystem. Svenskene har i en tid arbeidet med en utredning om fremtidens spillregime, og et forslag som trolig innebærer et lisenssystem vil bli lagt frem i desember.

Nett-tjenester