Nettannonser styrker merkevaren

Nettannonser styrker merkevaren

Internett har blitt en voksen annonsekanal.
Undersøkelser foretatt av de største bransjeaktørene gjennom EIAA, European Interactive Advertising Association, viser at online-kampanjer har en sterk betydning for bygging av merkevarer.

Den pan-europeiske organisasjonen for interaktiv markedsføring, EIAA, har foretatt en omfattende undersøkelse der det blant annet kom frem at nettannonsering hadde en positiv effekt på alle de fem parametrene som ble undersøkt - hvor mange som hadde sett annonsen (oppmerksomhet), merkevarekjennskap, foretrukket merke, budskapsforståelse og kjøpsintensjon.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom nettbransjens største aktører, og konkluderer med at annonsering på internett har en god effekt når det gjelder merkevarebygging. Undersøkelsen viser også at nettet har den største innvirkningen på merkevarer innen FMCG-segmentet, forbruksvarer.

Det er første gang de største internett-aktørene har samarbeidet om å undersøke effekten av nettannonsering. EIAAs undersøkelse har tatt for seg 200 online-kampanjer satt sammen av kjente bransjeaktører som AOL, MSN, Yahoo, Lycos, AdLink, T-Online og Tiscali.

Resultatene er basert på svar fra 160.000 personer over hele Europa, og er samlet inn av Dynamic Logic over en to-årsperiode. De siste svarene er hentet inn i andre kvartal i år.

Online-kampanjer førte til en økning av merkevarekjennskap på 5,4 prosent i snitt over hele Europa. Kjøpsintensjonen økte i snitt med 4,9 prosent etter online-kampanjene. I kampanjer for forbruksvarer økte merkevarekjennskapen med 5,9 prosent, mens den økte med 5,7 prosent for biler og kjøretøy, og 3,4 prosent for elektronikk. Undersøkelsen viser derfor at online-kampanjer fungerer som merkevarebygger, uavhengig av produkt eller sektor.

Sammenliknet med det amerikanske markedet, viser EIAAs undersøkelse at Europa ligger omtrent på samme nivå som Nord-Amerika når det gjelder nettannonsering og interaktiv markedsføring.