NettApp åpner i Norge

NettApp åpner i Norge

Lagringsselskapet NetApp oppretter eget hovedkontor i Norge.

Nytilsatt Norgessjef Henrik Vaage vil doble staben og opprette et distrikskontor i Stavanger i løpet av året.

NetApp er en av verdens største leverandører av lagringsteknologi, og har tradisjonelt levert løsninger til store norske organisasjoner innen olje- og gass, Forsvaret og andre i offentlig sektor.

Den norske virksomheten har tidligere blitt styrt fra Danmark, men Henrik Vaage har fått mandat til å bygge opp en ny, nasjonal organisasjon. Vaage var med på å bygge opp Symantec i Norge fra seks til 28 ansatte i løpet av åtte år, og forventer en formidabel vekst også for NetApp som doblet omsetningen på det norske markedet i fjor.

- Det er mye av det samme som skjer her. Selskapet har en kjent amerikansk organisasjonstruktur, drives etter samme prinsipper og med samme målekriterier. Vi opplever en utrolig sterk vekst, en vesentlig sterkere vekst enn resten av markedet og vi har ekspansive planer, bekrefter Vaage.

Network Appliance

Network Appliance, best kjent som NetApp, ble stiftet i 1992 i Sunnyvale, California.

Selskapet er kreditert for spredningen av Network Attached Storage (NAS) og innføringen av begrepet Unified Storage.

Ved utgangen av 2006 var NetApp verdens fjerde største leverandør av lagringsprogramvare med en markedsandel på 9,4 prosent, bak EMC, Symantec og IBM, men foran HP.

Dobler staben

Allerede i løpet av året blir trolig den norske staben doblet fra fem til ti ansatte, med omtrent like mange teknikere som selgere. Samtidig skal Vaage bygge et mer omfattende forhandlernettverk og opprette et distrikskontor i Stavanger for å betjene storkundene innen olje og gass.

- Jeg kommer til å fokusere på å få organisasjonsstrukturen på plass og å få opp en kanal som fungerer. Vi må utvide antall forhandlere og få flere hender ut i markedet. Vi har mye business på Vestlandet, så Stavanger-kontoret er ganske sikkert på plass i løpet av året. Det er viktig å komme ut til de største kundene våre, så vi trenger også flere selgere med kompetanse innen de viktigste bransjevertikalene, sier Vaage.

- Hvordan skal du tiltrekke deg flere forhandlere?

- Det er enkelt. Vi skal levere et bedre produkt enn konkurrentene, som er raskere å installere, enklere å drifte og som gjør at forhandlerne og kundene tjener mer penger, mener Vaage.

Småkunder

Det er ikke bare storkundene som vil merke at NetApp utvider satsingen i Norge. Flere lagringsløsninger som tidligere var forbeholdt de aller største er nå tilgjengelige i smb-segmentet, og NetApp utvider stadig porteføljen med standardiserte lagringsprodukter.

Produktene FAS og NearStore omfatter lagringsbokser fra fire terabyte og oppover, for både nettverkslagring (NAS), lagringsnett (SAN), IP SAN og virtuelle tapebibliotek.

- Siden mengden data skyter i været, kan disse teknologiene være interessante for bedrifter helt ned til 20-25 ansatte, avhengig av antall servere og hvilke lagringsbehov de har. Det gjør at vi må jobbe mye lengre ned i markedet, sier Vaage.

Samordnet lagring

Samtidig som lagringsløsningene blir billigere, reduserer ny teknologi behovet for fysisk lagring. Deduplisering av data er en ny teknologi i nettverkslaget som sørger for at data lagres fysisk bare én gang, selv om et dokument kan finnes i mange varianter flere steder, ved at endringene lagres for seg.

- Det som gjør oss unike, er muligheten til å selge og drive en plattform på lagringssiden, uavhengig av operativsystemer og applikasjoner. På samme måte som sikkerhetsleverandørene leverer "unified threat management" i en boks leverer vi "unified storage". Målet er å bli markedsleder i løpet av to-tre år, og fortsetter vi å ta markedsandeler i samme tempo som i dag er det naturlig å komme dit, mener Vaage.

- Forståelig

ProAct har vært NetApp-forhandler siden 1998, de var tidligere de eneste som leverte NetApp i Norge og har nå en markedsandel på mellom 70-90 prosent, ifølge selskapet selv. At NetApp nå satser større i Norge, og vil utvide forhandlernettet, tar selskapet med stor ro.

- Markedet er i bevegelse, og det er forståelig at de vil ha flere ben å stå på. Vi er ydmyke i forhold til at andre kan komme på banen, men vi kjenner markedet, vi er de absolutt beste og største på NetApp. Vi har et veldig fokus på deres produkter og øker stadig omsetningen vår. Vi vil jobbe videre i samme retning, sier salgssjef Svein Sønstevold i ProAct.