Nettbank-kaos for DnB NOR-kunder

Nettbank-kaos for DnB NOR-kunder

Ingvild Marie Skrivervik Løken må blottlegge hele privatøkonomien når regnskapsføreren skal inn på hennes firmas nettbank.

Da DnB NOR la om nettbanken i februar, ble privat- og bedriftskontoer automatisk slått sammen for en rekke kunder. Det har fått ubehagelige følger for flere.

Ingvild Marie Skrivervik Løken i det lille reklamebyrået The Link er en av dem som ble rammet. Hennes bedriftskonto hadde tidligere en egen nettbank. Da omleggingen kom, ble bedriftkontoen flyttet til den personlige nettbanken, selv om hun hadde bestilt ny bedriftsnettbank.

- Jeg fikk beskjed om at dette skulle være ordnet. Men da nettbanken ble endret 24. februar, ble alle bedriftskonti automatisk konvertert til min private nettbank, sier Løken til Computerworld.no.

Hun har liten forståelse for at banken automatisk knytter sammen bedrift- og privatkonti uten å spørre kunden.

- Dette er krenkende. Jeg ønsker ikke å eksponere min personlige økonomi  for at regnskapsføreren skal kunne bruke bedriftskontoen. Men banken hevdet overfor meg at dette skulle være hensiktsmessig og enkelt.

Uønsket tilgang

Web-utvikler Håkon Røvang i nettbutikken Original AS trodde ikke helt det han så da bedriften skulle ta i bruk DnB NORs nye nettbank. Han hadde fått full bruksrett til kontoer tilhørende foreninger han var medlem av for ti år siden.

- Jeg hadde plutselig full bruksrett til fire kontoer som jeg ikke skulle hatt tilgang til, sier Røvang.

Bankens forklaring, ifølge Røvang, er at gamle avtaler knyttet til hver nettbankbruker er bakt inn i den nye nettbanken. Men det har fått uforutsette konsekvenser også innad i familier, mener Røvang.

- En kollega av meg hadde plutselig full anledning til å følge alle bevegelser på sønnens bankkonto. Det var kanskje greit når sønnen var barn, men han er nå 37, sier Røvang som har klaget saken inn for Datatilsynet.

Han er betenkt over sikkerheten og er lite tilfreds med bankens respons.

- Er det andre som nå har tilgang til mine kontoer? Jeg har ikke fått noe tilfredsstillende svar på dette fra banken, sier Røvang.

Konverterte kunder

Forklaringen fra DnB Nor er at mange tidligere kunder i Gjensidige NOR har hatt en nettbank av typen Nettbank Næringsliv, som typisk har vært brukt av foreninger, organisasjoner og andre i skjæringspunktet mellom bedrift- og personkunde.

- I forbindelse med overgangen til den nye nettbanken har disse kundene blitt konvertert til enten Nettbank Bedrift eller til personkonto, sier Morten Skauge, presseansvarlig for bedriftsmarkedet i DnB NOR.

Når det har oppstått problemer, kan det skyldes at foreningen har skiftet økonomiansvarlig eller gjort andre endringer uten å melde fra om dette til banken, mener Skauge, som presiserer at kunden selv må melde inn hvem som skal disponere en konto.

Skauge hevder at kundene har blitt grundig informert om disse endringene. Han mener de fleste slike problemer er løst greit, men at enkelte kunder kanskje ikke har fulgt opp endringsvarslene fra banken.

- Alternativet for kundene er å opprette en nettbank bedrift i tillegg. Det er en enkel sak å ordne dette.

Venter fortsatt

Men det har vist seg å ikke være så enkelt likevel.

The Link gjorde som de fikk beskjed om av banken. To uker før omleggingen i DnB NORs nettbanken skulle skje, gikk daglig leder Ingvild Marie Skrivervik Løken ned til sine lokale filial på Aker Brygge og ba om å få bytte fra Nettbank Næringsliv til Nettbank Bedrift. Med seg hadde hun firmaattest og oversikt over disponentene.

Halvannen måned senere har The Link ennå ikke fått Nettbank Bedrift. Alle som skal bruke bedriftskontoen, må fortsatt taste inn koden på Løkens personkort for å få tilgang til bedriftens nettbank. Løken har klaget og purret flere ganger. Hun er ikke imponert over kundebehandlingen.

- Jeg har bare fått høre at det er for stor pågang, at jeg må ringe igjen senere. De har opptrådt klønete og rørete i denne omleggingen. Jeg er sterkt kritisk til føringene de legger. De synes åpenbart at det er helt naturlig at kolleger får innsyn i mitt personlige bankforhold.

I likhet med nettbutikken Original AS, har The Link klaget inn saken for Datatilsynet. Løken håper likevel hun nå snart får Nettbank Bedrift. Hvis ikke er et bytte av bank nærliggende. Tilliten til DnB NOR er nå tynnslitt nok.