Nettbankene overser kravliste

Nettbankene overser kravliste

Kredittilsynets kravliste på 13 punkter er ikke implementert i en eneste nettbank.

Etter at en kunde i fjor høst tapte en halv million kroner ved en tastefeil, tok Finansdepartementet initiativet til å lage en sikrere og mer brukervennlig nettbank.

I samarbeid med bankene selv utformet Kredittilsynet derfor en kravliste på tretten punkter som skulle gjennomføres innen 31. mars i år.

Selv om alle bankene sluttet seg til forslaget, klarte ingen å gjennomførte tiltakene innen fristen. Fortsatt er det ikke en eneste nettbank som har gjennomført alle tretten punktene, delvis fordi noen av punktene er valgfrie.

DnB Nor er blant bankene som har implementert de obligatoriske punktene, men blant annet utelatt delen hvor kunden selv kan velge bort et kontrollbilde ved mindre pengebeløp.

LES OGSÅ: Nedslående sikkerhet i nettbankene

Kredittilsynets krav

Dette er de 13 punktene som skal gjøre nettbankene sikrere og mer brukervennlig:

1. Plass til mininum 13 karakterer i feltet for kontonummer. Kontroll av at nøyaktig 11 siffer tastes inn.

2. Kontrollbilde hvor kunden ser kontonummer, beløp, dato og eventuell KID eller melding til mottaker

3. Klart skille mellom kroner og øre og bruk av tusenskilletegn

4. Kunden må ta aktivt standpunkt til kontrollbildet

5. Kunden kan velge bort kontrollbildet ved mindre transaksjoner

6. Kontrollbildets beløpsgrense begrenses av øvre grense satt av banken

7. I nettbanker med egne felt for kroner og øre kontrolleres det at kun siffer er tastet inn

8. I nettbanker med ett samlet felt for kroner og øre skal kunden alltid fylle inn komma

9. Beløpsgrense per transaksjon og/eller for transaksjonsbeløp innen en viss periode

10. Kundene kan selv endre denne beløpsgrensen

11. Ved nytt og ukjent kontonummer bes kunden kontrollere kontonummeret

12. Banken gir kunden periodisk oversikt over valgene for beløpsgrense og grense for visning av kontrollbildet

13. Kunden bør kunne gjøre periodisk oppdatering av mottakerregisteret