Nettbasert CRM fra Visma

Nettbasert CRM fra Visma

Visma lanserer et nettbasert CRM-system. - Systemet er klart til bruk nesten umiddelbart, sier produktsjef Julie Grønlund.

- Vi kommer nå med en ny nettbasert løsning som gjør det enkelt å jobbe systematisk med salg og kundedialog for å bygge varige, lojale og mer lønnsomme kunderelasjoner, sier hun i en pressemelding fra selskapet.

- Krevende å lykkes

- Det kan være krevende å lykkes med å implementere CRM. I de fleste bedrifter vil det å få på plass en felles, enhetlig prosess for salg og kundedialog involvere så godt som alle deler av virksomheten, ikke bare markeds-, salgs- og servicefunksjonene. Derfor er det avgjørende å legge nok innsats i å bygge den nødvendige kulturen internt i bedriften, mener Julie Grønlund.

Hun tror at for mye fokus på teknologien kan virke negativt.

- Mislykkede CRM-prosjekter kjennetegnes ofte av for mye oppmerksomhet på teknologi og for lite oppmerksomhet på organisasjonen. Et CRM-system skal bare støtte opp om de prosessene bedriften definerer. Men fordi systemet i seg selv representerer noe konkret og fysisk, og dessuten også en kostnad, er det mange som overfokuserer på den tekniske systemimplementeringen og glemmer arbeidsprosessene og fagforståelsen hos medarbeiderne, sier hun.

Visma SuperOffice Online er et fullverdig CRM-system, og inneholder den samme funksjonaliteten som Windows-versjonen av programmet.

Råd til brukerne

Julie Grønlund har arbeidet med CRM-løsninger i Visma i en årrekke og er ekspert på temaet. Derfor mener hun også å vite hvorfor noen sliter med å få til CRM i praksis. Hun har flere råd til brukerne.

Først og fremst synes hun det er viktig med et fortrinn i dagens marked. Det er også lurt å sende de ansatte på kurs ved innføring av kundeoppfølgings-systemet og ikke se på CRM-systemet som noe nytt og vanskelig.

Hun håper at Vismas SuperOffice Online vil føre til at flere bedrifter åpner for å gi CRM et forsøk.

- Du har alltid tilgang til siste versjon av løsningen og kan bruke den når som helst og hvor som helst, avslutter hun.