Nettbaserte barnehager

Nettbaserte barnehager

I Førde kommune kan alle som ønsker barnehageplass levere inn søknad via web. Kommunen er den første i landet der 100 prosent av søknadene for opptak om barnehageplass er levert elektronisk.
Tjenesten som er levert av selskapet IST er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og ble implementert i forkant av at kommunen innførte samlet barnehageopptak den 15. mars.

-- Vi hadde høyt ambisjonsnivå og bestemte oss for kun elektronisk søknadsprosedyre for barnehagesøknader. Systemet er enklere i bruk enn nettbank og tilbakemeldingene er veldig positive, sier skolesjef Helge Sæterdal i Førde Kommune, i en pressemelding fra IST og kommunen.

Da systemet for første gang ble tatt i bruk, i forbindelse med tildeling av barnehageplass for høstsemesteret, kom det inn ca 250 søknader. Av disse fikk ca 60 hjelp til utfylling per telefon eller ved direkte frammøte på kommunen sitt Servicetorg. Kommunen har gått helt bort fra de gamle papirskjemaene, og løsningen sparer kommunen for både tid og penger.

-- Ved at foreldrene skriver inn og sender søknaden om barnehageplass på nett, sparer vi masse tid og ressurser som vanligvis ville gått med til manuell håndtering, sier Sæterdal. Tildeling av barnehageplass skjer automatisk etter gitte kriterier. Systemet oppdateres kontinuerlig slik at foreldre når som helst kan legge inn endringer.

Kommunen mener at systemet allerede har gitt kommunen økonomisk gevinst i og med at de har kunnet omdisponere ressurser på undervisingskontoret.

Med det nye elektroniske systemet får kommunen også en markedsplass for å presentere barnehagetilbudet i kommunen på en enkel og oversiktlig måte. Hver barnehage er presentert med både bilder og informasjon, slik at foreldre kan lete seg fram til den barnehagen som passer best for dem.