Nettet banker minibank

Så godt som alle voksne nordmenn benytter i dag nettbank.

Nordmenns bruk av minibanker og telefonbanker faller for første gang. Samtidig er bruken av nye betalingsformer som nettbank og Internett-handel på full fart oppover. Det viser EDB Business Partners årstatistikk for 2005.

Antall transaksjoner gjennom EDBs minibank-systemer gikk ned med ni prosent i fjor, mens bruken av telefonbank falt med 11 prosent. Antall betalinger gjennom nettbank-systemene økte med 26 prosent i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.
 
- Folk flest er nå virkelig i ferd med å få opp øynene for de nye måtene å håndtere pengene sine på. Det vi ser nå er bare begynnelsen. Om ti år vil nordmenns forhold til dette fortone seg fullstendig anderledes enn de fleste av oss trodde for bare få år siden, sier konserndirektør Petter Idar Jenssen i EDB, i pressemeldingen
 
Brukes mindre

Helt siden den første minibanken ble lansert her i Norge i 1978 har bruken gått oppover, men trenden ser nå ut til å snu. I 2005 registrerte EDB nærmere 76 millioner transaksjoner gjennom mininbankene, og dette er ni prosent færre enn året før og lavere enn på flere år.

Også en annen tradisjonell måte å gjennomføre transaksjoner på, telefonbanken, benyttes i mindre grad. Her er nedgangen på 11 prosent til i underkant av 70 millioner transaksjoner.
 
Nye betalingsmåter øker

I 1996 lanserte EDB Norges første nettbank.  I år, ti år senere, har nettbanken overtatt som det dominerende systemet for å betale regninger. I 2005 registrerte EDB nesten 100 millioner betalinger, og dette er en økning på 26 prosent fra året før. Så godt som alle voksne nordmenn benytter i dag nettbank. I EDBs systemer er det nå registrert 2,3 millioner nettbankkontoer.

Den typiske nettbankbrukeren er en mann i alderen 21-50 år. Et utdrag av EDBs transaksjoner viser at seks av ti brukere er menn og at 70 prosent av brukerene befinner seg i aldersgruppen 21 til 50 år.

Den gjennomsnittlige nettbankbrukeren er 36 år gammel. Størst trafikk i nettbanken er det tidlig formiddag mellom 09 og 12 og på kvelden mellom 1930 og 2230. Mandager og vanlige lønn- og pensjonsdager som den 12 og 20 hver måned er de dagene nettbanken brukes mest. 
 
Økende netthandel

Antall transaksjoner for netthandel steg med 65 prosent i fjor og tendensen i begynnelsen av 2006 peker i retning av ytterligere vekst for butikker og tjenesteleverandører som opererer over Internett.  

Bruken av kort som betalingsmiddel stiger videre og fra 2004 til 2005 økte bruken med 27 prosent. EDB registrerte i 2005 nærmere 307 millioner korttransaksjoner. Det største antall transaksjoner som ble gjennomført i løpet av et sekund i 2005 var 225 stykker.
 
EDB har driftsansvar for store deler av bankmarkedet i Norge. Tallene i EDB statistikk viser bevegelser som er registrert i EDBs systemer, og dette utgjør ca. 70 prosent av det samlede antall transaksjoner i Norge.