Nettet gjør de unge lekne

Nettet gjør de unge lekne

For dagens unge er skillet mellom nettet og den fysiske verden opphevet.
- Internett gir en enorm mulighet til å skape nye leker og nye samhandlingsformer, sier forsker Leila Torgersen ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring), til Aftenposten.

Torgersen står blant annen bak rapporten Ungdoms digitale hverdag.

Gjennom data finner guttene tilbake til leken. For dagens unge er skillet mellom nettet og den fysiske verden opphevet.

- Ungdom har alltid vært opptatt av å skape egne arenaer. De vil ikke bare skille seg ut fra den eldre generasjon, men også fra andre grupper og de vil gjøre noe som ikke har vært gjort tidligere. Derfor er de så kreative, og teknologien gir dem nye muligheter.

Torgersen gjør uttalelsene i forbindelse med et nytt spill, Parkour, som har kommet til Norge.

Det var en gruppe tenåringer i en drabantby utenfor Paris som oppfant Parkour i 1988. Parkour har karakter av undergrunnskultur - med skjulte byaktiviteter og et internasjonalt fellesskap på nettet. Spillet handler om å leke i byrommet og om å finne nye veier. Målet er å bevege seg så raskt som mulig i en rett linje fra et punkt til et annet, og bruke de fysiske hindringene underveis til utføre hopp og akrobatikk

Gjennom data får barn tilbake leken, mener Torgersen. Myten om at de som sitter mye ved skjermen er passive og usosiale, blir avkreftet av nyere undersøkelser. Torgersens forskning viser at de som spiller mye dataspill, hverken er tykkere eller mer inaktive enn de som spiller lite.

- Det er heller ikke slik at de som spiller mye, deltar mindre i sport. Bare en liten del av storspillerne - de som spiller dataspill mer enn fire timer pr. dag - er litt mindre aktive enn de øvrige. Men forskjellen er veldig liten, sier Torgersen.