Nettet hjelper unge velgere

Ifølge en undersøkelse finner mange ungdommer sitt politiske engasjement gjennom nettet.
Tre ganger så mange unge blir engasjert i politikk via internett enn via tradisjonelle politiske aktiviteter. På grunnlag av dette konkluderer forskerne bak en britisk undersøkelse med at politikerne er nødt til å bruke internett for å nå passive, unge velgere.

-- Dette er en ny måte å bruke weben på. Fenomenet er allerede kommet til Norge, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernt Aardal til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

På partienes hjemmesider fås opplysninger om foreningenes politikk, oppdaterte nyheter og informasjon om den politiske virksomheten. De fleste sidene har debattsider og mulighet for brukerne til å sende epost direkte til de som sitter i styret. Det er også mulig å bli medlem via nettstedene.