FORSØK: Danskene skal starte forsøk med varelevering via robot. (Foto: Starship)

FORSØK: Danskene skal starte forsøk med varelevering via robot. (Foto: Starship)

Danskene med selvkjørende varelevering

Selvkjørende roboter skal, i en forsøksordning, levere varer til våre danske naboer.

Selvkjørende roboter skal levere medisiner, mat og dagligvarer til danskenes hjem. Robotene vil blant annet benytte fortauene på sin ferd. Dette gir også en hastighetsbegrensning på 6 km/t, skriver Teknisk Ukeblad.

I og med at man i dag har et forbud mot selvkjørende kjøretøy i Danmark må man vedta en forsøksordning for å få dette til.

For øyeblikket legger man nå grunnlaget for forsøksordningen. Dette innebærer blant annet ansvarsfordeling ved ulykker. Forsøk med slike roboter er tidligere gjort i USA, Tyskland og Nederland. Kanskje ser vi slike forsøk i norske byer om ikke alt for lenge.

Les om:

Netthandel