Økt frykt for netthandel

BEKYMRINGER: Julehandel i butikk kan være stressende nok. Nå viser en fersk undersøkelse at også netthandelen er med på å skape hodebry. (Illustrasjon: Istock)

Økt frykt for netthandel

Færre nordmenn planlegger å handle julegaver på nett, og en av to er bekymret for at netthandelen fører til at vanlige butikker må legge ned.

For tredje året på rad har Buypass undersøkt Nordmenns holdninger til netthandel. 1000 forbrukere er intervjuet av analyseselskapet YouGov, der fokuset var rettet mot sikkerhet og betalingsløsninger. Av årets undersøkelse kom det frem at halvparten av oss er bekymret for at netthandelen skviser ut de tradisjonelle butikker. Årets undersøkelse viser også en nedgang i julegavehandling på nett.

– Varehandelens tøffe kår engasjerer nordmenn. Vi hadde ikke ventet en nedgang i antall personer som planlegger å gjøre juleinnkjøp på nett, sier kommunikasjonsdirektør i Buypass, Janne Syversen.

Julehandelen

95 prosent av alle nordmenn handler på nett, halvparten hver måned. Av de som handler hver måned, sier 40 prosent at de vil handle julegaver på nett. Dette er en nedgang på hele ti prosent sammenlignet med 2017. Syversen tror det har en sammenheng med frykten for å bli utsatt for nettkriminalitet:

– Undersøkelsen viser at kundene er mest opptatt av sikkerhet og effektivitet når de handler på nett. Fokuset på digitale sikkerhetsutfordringer øker hvert år, og det er tydelig at publikum påvirkes. Stadig flere er bevisst på hvor lett det er å havne på falske nettsider der de kan bli utsatt for svindel, sier hun.

Denne observasjonen støttes i NorSIS sin ferske rapport «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2018», der en av konklusjonene er økt frykt knyttet til deler av deres digitale liv. I 2018 mener tre av fire at de utsetter seg selv for risiko på nett. Det er en økning på 15 prosent mot 2015.

Avbryter kjøpet

De konkrete årsakene til at folk er usikre på netthandel skal bunne i redsel for å bli lurt,  frykt for ID-tyveri, og manglende tillitt til betalingsløsninger. 

En av to har avbrutt kjøp fordi de var usikre på nettsiden. Åtte av ti ønsker synlig bevis på at nettsiden er trygg. 22 prosent har blitt forsøkt- eller vært utsatt for svindel i forbindelse med netthandel.

– Trygghet er en forutsetning for en god handleopplevelse, og det må varehandelen ta innover seg. Sikkerhet er et konkurransefortrinn, sier Syversen.

 

Netthandel