ENKELT: Vi handler på nett som aldri før. Ifølge den nye rapporten E-handel kommer vi til å handle for totalt 144,8 mrd. i 2018. (Illustrasjon: Bruno Glätsch/ Pixabay)

ENKELT: Vi handler på nett som aldri før. Ifølge den nye rapporten E-handel kommer vi til å handle for totalt 144,8 mrd. i 2018. (Illustrasjon: Bruno Glätsch/ Pixabay)

Vi handler så det suser på nett

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall som viser at vi handler på nett som aldri før. Økningen er imidlertid på handel under 350 kroner. Over dette er det ikke like lystig.

I følge E24.no viser tall fra SSB at handelen over nett øker med 4,2 prosent til 18,4 milliarder i 2017. Dette er for varer under 350 kroner. E24 viser også til tall fra SSB som viser at handel over 350 kroner har stagnert eller viser en viss tilbakegang.
Virke Handel påpeker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene og at de blant annet ikke tar med strømmetjenester.

SSB selv sier også at det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene. SSB sier også det er en generell enighet om at man har undervurdert hvor stor handelen i utenlandske nettbutikker egentlig er.

Les om:

Netthandel