Fido stanset togene

FIDO STANSET TOGENE: Mandagens togstans skyldes Jernbaneverkets it-system Fido. (Illustrasjonsfoto)

Fido stanset togene

Det var det web-baserte distribusjonssystemet Fido som stanset togene mandag. Systemet ble tatt i bruk 12. april og kommuniserer over GSM-r.

Fido er Jernbaneverkets nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Med nytt distribusjonsverktøy fikk Jernbaneverket en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.

Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig.

Nettjenester