- Nettkrim er bedriftenes største trussel

Nettkriminalitet rammer bedriftene hardere enn tradisjonelle tyverier, ifølge en undersøkelse fra IBM.

Nettkriminalitet er blitt en mye større utgiftspost for virksomheter enn fysisk kriminalitet som for eksempel tyveri. IBM har foretatt en undersøkelse blant 3000 virksomheter over hele verden som slår fast at dette går direkte ut over omsetningen, tap av eksisterende og fremtidige kunder og reduserer produktiviteten til de ansatte.

 

Undersøkelsen viser at 84 prosent  av it-sjefene mener at organiserte kriminelle med teknisk avansert it-kompetanse nå er en mye større trussel for nettet enn det som IBM betegner som hackere. Nesten to tredeler av samme gruppe mener at den største trusselen mot sikkerheten nå kommer fra innsiden av organisasjonen.

 

I en globalisert verden er trusselbildet blitt mer mangfoldig. Det er ikke lenger nok å være opptatt av nasjonale spilleregler, for virkeligheten strekker seg langt utover både virksomhetens og landets grenser, noe som krever at private og offentlige virksomheter, teknologileverandører, forbrukere og myndigheter må samarbeide og reagere raskt for å beskytte vår sårbare elektroniske verden, skriver IBM i en pressemelding.