Nettnøytraliteten under press igjen

Nettnøytraliteten under press igjen

En avtale mellom Google og Verizon kan få store ringvirkninger.

Ifølge flere aviser konspirerer Google og Verizon med et konsept som bryter prinsippet om nettnøytralitet.

Både Washington Post, New York Times, Politico og Bloomberg hevder via anonyme kilder at de to selskapene i det skjulte diskuterer en avtale der tanken om at all nettrafikk skal behandles likt ikke lenger er et tema.

De mest skremmende anonyme kildene siteres i New York Times. I avisa hevdes det at Google, ved å betale et beløp til Verizon, skal få prioritert sin trafikk for tjenester som Youtube. Om Verizon også tilbyr denne typen mersalg til andre bedrifter, vil kundene som betaler mest få trafikken først frem gjennom nettet.

Taperne blir alle selskapene som ikke har råd til å betale for tilfredsstillende nettverkshastighet for sine tjenester. Til slutt er det alle brukerne av internett som vil sitte igjen med svarteper når valgfriheten er redusert.

Schmidt oppklarer

En eventuell avtale vil sette Googles rykte på spill. Selskapet har tidligere hardnakket kritisert tanker som har gått i disse baner, og mange mener Google aldri ville eksistert om det ikke fantes nettnøytralitet. Youtube og andre Google-tjenester genererte langt mer nettverkstrafikk enn de var i stand til å betale for mens de fortsatt var i oppstartsfasen.

Under en pressekonferanse i forbindelse med nedleggelsen av Google Wave ville ikke Google-sjef Eric Schmidt avkrefte at det nærmer seg en avtale med Verizon, skriver Cnet

Han mener imidlertid at mange misforstår begrepet nettnøytralitet, og avviser at Googles tolkning av begrepet vil føre til diskriminering av selskaper eller personer.

- Vi mener at du kan prioritere ulike typer data gjennom nettverket, men det må være uavhengig av hvem som er avsender. Dersom man for eksempel velger å prioritere video gjennom nettet, må man prioritere video for alle avsendere, du kan ikke diskriminere videoen til en person fremfor en annen, sier Schmidt.

Skjedd før

Det er ikke første gang Google er involvert i en sak som går ut på at nettnøytraliteten står på spill. Computerworld skrev i desember 2008 at Wall Street Journal hadde kommet over et brev Google angivelig hadde skrevet til en rekke store selskaper med forslag om en ekspressfil for nettrafikk.

Forrige gang mente Google det var en misforståelse, og at det de snakket med leverandørene om var såkalt edge caching. Dette betyr utplassering av en server nærme brukeren som mellomlagrer ting som hyppig blir besøkt, gjerne hos internettleverandøren.