-- Nettoveråkning uten demokratisk kontroll

-- Nettoveråkning uten demokratisk kontroll

-- Det er greit at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet vil stanse hackere og terrorister på nettet, men skremmende at det skjer uten demokratisk kontroll og styring.
Det sier nestleder Bjørn Remseth i Elektronisk Forpost Norge (EFN). Han er overrasket over at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet nå søker etter fagfolk som skal jobbe i et overordnet datapoliti i Norge - eller NorCERT - som det heter.

EFN er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i it-samfunnet. Nestlederen i EFN sier det er svært betenkelig at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet nå vil starte et NorCERT uten at det er gitt politisk tillatelse eller flertall for det.

-- Vi reagerer også på at de ikke vil offentliggjøre navnene på medlemmene i Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). Ettersom de blant annet har Telenor som medlem, betyr det i praksis at de overvåker det meste av nettrafikken i Norge. Det er ikke galt i seg selv, men det er skremmende at virksomheten skjer uten noen form for demokratisk godkjennelse eller kontroll. Nå må politikerne være seg sitt ansvar bevisst, sier Bjørn Remseth.