Nettside for norske ofre

Nettside for norske ofre

En nettsiden er laget for pårørende etter naturkatastrofen i Asia.

Formålet er å lette letearbeidet for enkeltpersoner og organisasjoner i Thailand. Bilder og informasjon som legges ut på nettsiden, distribueres direkte til folk som leter i de hardest rammede områdene (f.eks. Khao Lak).

Websiden oppfordrer å legge til informasjon om vitale kjennetegn, alder, bosted, og evt. reisefølge. Annen relevant informasjon om katastrofen kan også sendes. Man kan selv bestemme om informasjonen skal legges ut på websidene eller bare videreformidles til letemannskapet.

All info blir sjekket før den legges ut, og det er derfor viktig at pårørende kan nås på telefon.

På grunn av stor pågang kan man kun henvende seg via email.

http://www.hjelposs.info/