Nettsider for personvernnemda

Datatilsynets klageinstans, Personvernnemda, får egne nettsider.

Nå har Datatilsynets klageinstans, Personvernnemda, fått egne nettsider, www.personvernnemnda.no.

Nettstedet informerer om hvilke av Datatilsynets avgjørelser som kan klages inn for nemnda.