Nettskriving for ferskinger

Nettskriving for ferskinger

Tusenvis av såkalte "webredaktører" har fått ansvar for å fortelle en historie uten å vite hvordan de skal skrive den.
De fleste bedrifter og organisasjoner ønsker å presentere seg på nettet med nyheter, forskning, resultater, kommentarer eller produktbeskrivelser. I nettets jungel er det viktig å skrive og tilrettelegge informasjon på en tilgjengelig måte. Eller å fortelle en historie som fanger leseren.

En ny norsk bok, "God nettskriving", hjelper til å sette klare retningslinjer for hvordan en fortvilet webredaktør kan gå til verks. God nettskriving handler om å utnytte de mulighetene som nettet tilbyr oss. Det er helt avgjørende å innse at mennesker leser nettet på en annen måte enn de leser informasjon på papir. Dette gjelder både fysiske aspekter (øyet leser ikke så mye og så fort på en dataskjerm) og bruk (en nettbruker har flere kilder, skanner fort over flere nettsteder).

Når det gjelder skriving gjelder i stor grad de samme generelle regler som alle journalister lærer; skriv kort, aktivt, tydelig og i klartal. Største forskjell er at tittelen og ingressen på nettet er enda viktigere enn på papir. De bestemmer om en leser klikker seg inn i artikkelen og leser videre. Konklusjonen bør derfor skrives først, da vet leseren hva han/hun vil finne i artikkelen.

Bilder uviktige

Bruk av bilder og illustrasjoner er ikke så viktig på nettet. De blir fort forvirrende og uoversiktlige på en skjerm. Det er derfor å skrive korte avsnitt med korte setninger. Ifølge noen teorier om nettskriving bør alle artikler fra papir til web skrives ned med 50 prosent, uten at dette går ut over innholdet. Men også oppdeling av informasjonen i mindre biter kan være en måte å gå frem på.

Det er fornuftig å lage en skrivemal. Sentrale elementer er definering av målgruppe, innholdsmiks, bruk av kilder og språklige kjøreregler. Skrivemalen bør tilpasses bedriftens kjerneverdier og være i overensstemmelse med kommunikasjonsstrategien.

"God nettskriving" er en nyttig bok for uerfarne webskribenter og -redaktører. Boka tar for seg nettets særtrekk, skriving, hyperlinking, html-xml og redaktørplakaten, uten å gå noe særlig i dybden. Hvis du har fått ansvar i bedriften for nettsiden uten å vite hva du egentlig skal med den, hjelper denne boka deg et godt stykke på vei.