Nettskyen endrer kanalen

Nettskyen endrer kanalen

Cloud computing endrer verdikjeden i it-kanalen. Forhandlere forventer mindre produktsalg i årene som kommer, men distributørene tror selv de vil ha en sentral rolle i nettskyen.

De siste årene har cloud computing som konsept fått enormt med oppmerksomhet, men markedet for konkrete tjenester og en reell verdikjede er ennå i en tidlig fase.

Kort forklart er nettskyen en ny måte å bygge it-infrastruktur på basert på at it-ressurser leveres som tjenester via internett etter behov. Ressursene er virtualiserte og dynamiske, og krever lite lokal administrasjon eller interaksjon med tjenesteleverandøren. Hva det betyr for hvert enkelt it-selskap varierer, men de fleste er enige i at nettskyen vil få konsekvenser for verdikjeden fra produsent og distributør til forhandler og sluttkunde i løpet av årene som kommer.

Helge Skrivervik, analytiker i Mymayday.com, sammenlikner endringene med plattformskiftet som skjedde da pc-en kom på markedet på 1980-tallet.

- Det som er i ferd med å skje er en industrialisering av it som plattform som vil forandre hele økosystemet. Avstanden mellom tjenesteprodusent og tjenestekonsument blir vesentlig mindre, og mellomnivåene blir borte. Det blir færre distributører, færre forhandlere og flere integratorer, sier han.

Mindre produktsalg

I en undersøkelse som analysebyrået Forrester har gjennomført blant 165 kanalpartnere i 39 land, fremgår det at forhandlere og systemintegratører forbereder seg på mindre tradisjonelt produktsalg fremover.

Forhandlerne forteller at salg av maskinvare og programvare i dag utgjør 46 prosent av den totale omsetningen deres, og at de forventer at dette vil falle med ti prosent i løpet to år. Forhandlerne tror videre at tjenesteomsetningen vil øke til 19 prosent om to år mot 13 prosent i dag, og at applikasjonshosting vil stå for seks prosent, mot tre prosent i dag.

De tjenestene forhandlerne oppgir å selge mest av så langt er fjernadministrasjon av pc-er, servere eller nettverksinfrastruktur (81 prosent), lagrings- og backuptjenester (77 prosent) og datasentertjenester, som kolokasjon og hosting (68 prosent). Forrester påpeker imidlertid at mange forhandlere og systemintegratører ennå er skeptiske. Blant 50 forhandlere og systemintegratører som ikke leverer tjenester (managed services) i dag, og som ikke har planer om det i løpet av det neste året, svarer fire av ti forhandlere at kostnadene knyttet til investeringer i infrastruktur er for høye.

Like mange mener det er for vanskelig å finne folk med den nødvendige kompetansen. 34 prosent mener sluttkundene ikke er interessert i å kjøpe tjenester. 16 prosent oppgir også at de ikke har en tilstrekkelig forståelse av hvordan managed service provider-modellen fungerer.

Viktig mellomledd

Forrester mener distributørene fremdeles vil være et viktig mellomledd i kanalen, men tror denne den utviklingen mot tjenester vil endre hvordan de tilnærmer seg markedet.

Hittil har distributører primært skapt merverdi for produsentene gjennom lagerhold, finansiering, salg, markedsføring og generelt vedlikehold av kanalen. Ifølge Forrester vil distributørene med nettskyen i stedet være mer orientert mot forhandlerne gjennom å samle og integrere ulike tjenestetilbud, bistå med en markedsføringsplattform og levere hosting enten fysisk eller via tredjepart.

Dersom kravene til infrastrukturinvesteringer eller kompetanse blir for høye, kan distributøren bistå med finansiering gjennom produsentene eller tredjepart, samt produktopplæring og salgstrening. Distributørene kan også bistå med rekruttering av ansatte gjennom partnerportalen.

- Distributørene vil definitivt ikke drive med det samme, sier Helge Skrivervik i Mymayday.com.

Hvorvidt cloud computing innebærer «døden» for distributørene eller ikke tror han avhenger av hvor kreative de er.

- Basisproduksjonen av it-ressurser vil bli sterkt sentralisert, og det er i liten grad snakk om maskinvare med unntak av på klientsiden. Mange interne datasentre vil forsvinne, og distributørene som lever av datasenterleveranser vil få færre og større kunder. I 2015 vil 60 til 70 prosent av små og mellomstore bedrifter ikke ha noen egen infrastruktur utover nettverket. Det er innlysende at det får konsekvenser.