Nettsøk er blitt viktigste info-kilde

Søk på nettet har det siste året vokst med 55 prosent og blitt den vanligste måten å skaffe seg informasjon på.

Det viser nye tall fra markedsanalysebyrået Nielsen/NetRatings. Tallene gjelder USA, men antas å være representative i flere markeder.

Google har økt avstanden til konkurrentene og står nå for 48,8 prosent (2,5 milliarder) av alle søk gjort på de 60 søkemotorene som er med i undersøkelsen. Yahoo er nummer to.

Det ble gjort nær 5,1 milliarder internettsøk i desember 2005, mot 3,3 milliarder et år tidligere. Søk dermed langt mer enn antallet nettbrukere, som bare vokste med snaue 3 prosent i USA i den samme perioden. 207 millioner av USAs nesten 300 millioner innbyggere er registrert som internettbrukere.

Viktigste verktøy

Nielsen/Netratings mener at økningen i søk er en milepæl i forbrukeratferden på nettet.

- Nettsøk er nå det primære verktøyet for folk flest når de skal finne ut ting i hverdagen, sier Ken Cassar, analysesjef i Nielsen/NetRatings.

Googles konkurrenter sliter med å holde følge, selv om faktiske søketall har økt for dem også. Yahoos andel av markedet falt fra 21,7 til 21,4 prosent, mens Microsofts MSN falt fra 14 til 10,9 prosent, i året fra desember 2004 til desember 2005.