Nettsted for tettsted

Riksantikvaren lanserte i går et eget nettsted om stedsanalyser.

 "Nettsted for tettsted" tilbyr veiledning for arkitekter, byplanleggere, landskapsarkitekter og høgskolemiljø. I løpet av siste åra er det gjennomført et stort antall stedsanalyser i norske kommuner.

Stedsanalyser brukes som underlag for kommunal arealplanlegging og som ledd i lokal samfunnsutvikling, skriver Riksantikvaren i en presentasjon.