Nettvekst for nazister

Det finnes rundt 50 nazistiske websider i Norge, ifølge det antirasistiske tidsskriftet Monitor.
Det antirasistiske tidsskriftet Monitor frykter økt rasisme på norske nettsider, og mener Kripos gjør lite eller ingenting for å bekjempe framveksten. Ifølge Monitor har antall høyreekstreme nettsteder i Norge økt fra 39 til 50 siden mai i fjor, skriver Dagsavisen.

- Det finnes mellom 200 og 300 aktive høyreekstremister her i landet. Vi har funnet ut at de driver 50 nettsider. Når hver sjette høyreekstremist driver en nettside er det åpenbart at de ser internett som et viktig redskap for å drive propaganda og rekruttering. Dette i seg selv burde være et varsku for myndighetene, sier redaktøren av Monitor, Tor Bach.

I 2002 la regjeringen fram en handlingsplan for bekjempelse av rasisme og diskriminering for perioden 2002-2006. Kripos ble der gitt et sentralt ansvar for å bekjempe rasistiske nettsteder. I handlingsplanen blir Antirasistisk Senter og tidsskriftet Monitor nevnt som to aktører som "følger situasjonen på dette feltet meget nøye og har god kjennskap til det høyreekstreme miljøet i Norge og dets bruk av Internett".

Nå går Monitor sterkt til angrep på Kriminalpolitisentralen etter å ha undersøkt Kripos' oppfølging av handlingsplanen.