Nettverk tynger Nokia

Skjærtorsdag la Nokia frem årets første kvartalsregnskap. Finnene selger mobiltelefoner i bøtter og spann mens nettverksdivisjonen sliter.

Også det kommende kvartalet vil bli en utfordring for nettverksdivisjonen, meldte Nokia under fremleggelsen av regnskapet for årets første kvartal.

Det butter for salget av nettverksutstyr til teleselskapene. Omsetningen i nettverksdivisjonen sank femten prosent til noe over 9,4 milliarder kroner. Det var i hovedsak markedene i Asia og Europa som sto for nedgangen.

Nettverksdivisjonen vil i det kommende kvartalet bli omstrukturert for mellom 2,7 og 3,2 milliarder kroner. Dette beløpet skal blant annet dekke omkostningene til oppsigelser av 550 medarbeidere i utviklingsavdelingen og 1.800 fra andre deler av Nokia Networks. T

otalt falt Nokias omsetning med tre prosent til 53,5 milliarder kroner. Likevel ble det et overskudd på 7,7 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent i forhold til første kvartal i fjor.

Det er mobiltelefonene som står for den største inntjeningen. Markedet skal ha økt ti prosent, mens Nokias salg økte med 13 prosent.