10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet er den raskeste av Ethernet-standardene. Det finnes en rekke forskjellige fysiske grensesnitt definert, og her er oversikten.

Den opprinnelige spesifikasjonen av 10 Gigabit Ethernet heter IEEE 802.3ae-2002 og den ble publisert i 2002. Den gang var fiber det eneste spesifiserte transportmediet. Etter den tid har det kommet flere tillegg, og her er en oversikt over alle nåværende og tidligere varianter.

10 Gigabit Ethernet på fiber

Det er flest varianter av 10 Gigabit Ethernet med fiber som transportmedium. Både multimode fiber (MMF) og singlemode fiber (SMF) er definert, alt etter hvilke distanser man skal strekke sambandet over. Legg merke til avstandene vi oppgir for MMF er både for 62.5/125 ìm fiber («gammel type», som opprinnelig ble brukt for FDDI og 100Base-FX) og 50/125 ìm fiber, som er fibertypen som dominerer i nyinstallasjoner.

* 10 GBASE-SR: «Short range» er en av de opprinnelige spesifikasjonene. Denne er basert på MMF kabling, og har en rekkevidde på opptil 33 meter på 62.5/125 ìm MMF, eller 82 meter med 50/125 ìm MMF. Med nyeste fiberkabelspesifikasjon (OM3 2GHz 50/125 ìm MMF) er det mulig å oppnå en rekkevidde på 300 meter. 10 GBASE-SR bruker laser med 850 nm frekvens.

* 10 GBASE-LRM: «Long Range Multimode» er et tillegg som ble definert for å oppnå lengre avstander for lavere kostnader på MMF kabling opprinnelig brukt for FDDI. Rekkevidden er på 220 meter, både for gammel og ny MMF kabling. 10 GBASE-LRM bruker laser med 1310 nm frekvens.

* 10 GBASE-LX4: er en variant som både kan bruke MMF og SMF. Med MMF brukes fire lyskilder/farger i fiberen (CWDM - «Course Wave Division Multiplexing») som til sammen leverer 10 Gbps. Rekkevidden med denne varianten varierer mellom 240 og 300 meter, etter fiberkvaliteten. På SMF er rekkevidden opptil 10 kilometer. 10 GBASE-LX4 arbeider i 1300 nm-området.

* 10 GBASE-LR: «Long Range» er en av de opprinnelige spesifikasjonene. Den er basert på SMF kabling, og har en spesifisert rekkevidde på opptil 10 kilometer. 10 GBASE-LR arbeider med laser på 1310 nm frekvens.

* 10 GBASE-ER: «Extended Range» er også en av de opprinnelige spesifikasjonene, som bruker SMF kabling. Denne varianten har en maksimal rekkevidde på 40 kilometer, og bruker lasere på 1550 nm.

* 10 GBASE-ZR: er et leverandørtillegg til standarden som aldri har blitt tatt opp i IEEE-standarden. Den er basert på OC-192/STM-64 SDH/SONET kablingsspesifikasjon, og har en rekkevidde på 80 kilometer over SMF. Laserne i 10 GBASE-ZR arbeider på 1550 nm frekvens.

10 Gigabit Ethernet på kobber

Det er mulig å transportere 10 Gigabit Ethernet på kobberkabler også, men her er ikke utvalget av transmisjonsalternativer like bredt som for fiber.

* 10 GBASE-CX4: var den første standarden for 10 Gigabit Ethernet på kobberkabler. Den bruker samme type kabling og konnektor som 4x Infiniband. Rekkevidden til denne varianten er spesifisert til 15 meter.

* 10 G SFP+Cu: er en passiv-elektrisk direktekobling mellom SFP utganger i utstyret og Twinax kabling. Maksimal rekkevidde er 10 meter. Dette er et svært kostnadseffektivt alternativ.

* 10 GBASE-T: er et nyere tillegg til standarden for å transportere 10 Gigabit Ethernet over vanlig skjermet og uskjermet parkabel. Rekkevidden kommer an på kvaliteten på kablingen, og med Kategori 6 kabling er rekkevidden omlag 55 meter. For fulle 100 meters rekkevidde kreves Kategori 6a eller bedre kabling, som er spesifisert for 500 MHz bærefrekvens. Konnektoren er den vanlige RJ-45 som alltid har vært brukt med parkabler, men den må tåle 650 MHz bærefrekvens.

Andre spesifikasjoner

10 Gigabit Ethernet kan brukes internt i nettverkskomponenter og datamaskiner i tillegg til i nettverket. I denne sammenhengen brukes ikke kabler i det hele tatt, transportmediet er printbanene på kretskortene som utstyret er bygd opp av. Det finnes to standarder som er spesifisert for denne bruken: 10 GBASE-KX4 og 10 GBASE-KR som begge tillater en maksimal rekkevidde på 1 meter. Forskjellen på disse to standardene er kun signalkodingen, som er arvet fra forskjellige tidligere standarder.

Les om:

Nettverk