95 prosent mangler nettsky-strategi

95 prosent mangler nettsky-strategi

Økt fokus til tross - de færreste av bedriftene har strategien klar.

Til tross for it-bransjens økte fokus på nettbaserte datatjenester de siste årene har kun fem prosent av alle bedrifter en konkret strategi for nettsky-bruk, melder pcr-online-biz.

Tallene kommer fra TPI Cloud Computing Business Solutions, som har foretatt en undersøkelse hvor over 140 globale it-beslutningstakere ble bedt om å gjøre rede for sine bedrifters forhold til nettskyen.

- Nettskyen blir over hele linja sett på som den neste store utviklingen innen it-service, og likevel har kun en brøkdel av organisasjoner en strategi for å takle dette, sier Kevin Smilie ved TPI til pcr-online.biz.

Mangler kapasitet

Til tross for den store oppmerksomheten rettet mot nettskyen den siste tiden har fenomenet ennå ikke ført til de helt store endringene i hvordan bedrifter bruker data, og så langt er det stort sett kun de største og rikeste firmaene som har satt særlig fokus på skyen.

- Utviklingen av en plan for å utnytte denne massive innovasjonen i 2011 burde være øverst på listen til alle konsernsjefer, mener Smilie.

Likevel kan det være lettere sagt enn gjort å lage slike strategier, og det er ikke kun mangel på interesse eller forsyn som bremser firmaene i undersøkelsen. Rapporten viser nemlig at det ofte er økonomiske hindre i veien for bedre nettsky-planlegging. Kun 20 prosent av de spurte bedriftene har kapasitet til å utvikle strategier for bruk av nettsky, selv om de skulle ønsket det.

Nettverk