Administrerer trådløse nettverk

Administrerer trådløse nettverk

Meru Networks versjon 2.0 av E(z)RF Network Manager er nå tilgjengelig.

Meru E(z)RF Application Suite er en samling programmer som sørger for at nettverksadministratorer kan få oversikt over sitt trådløse nettverk. Med E(z)RF kan hele nettverket planlegges, konfigureres, rulles ut, overvåkes, feilsøkes og rapportere fra sentrale driftsfunksjoner uansett størrelse på nettverket.

Meru E(z)RF utgjør en viktig del av Meru Mobile SCALE Solution, som også inkluderer selskapets aksesspunkter (AP) og kontrollere. I versjon 2.0 er det nå blant annet mulig å spille av alle hendelser på nettverket, få proaktive varsler basert på en «intelligent» kunnskapsdatabase samt et brukergrensesnitt formatert spesifikt for Apple iPhone og iPod Touch.

Den viktigste nyheten er ifølge selskapet kontinuerlig registrering av datatrafikken for hver enhet i nettverket, og deretter kontroll av disse dataene mot en kunnskapsbase på over 100 mulige klient- og infrastrukturproblemer. Verktøyet genererer så automatiske varsler når det trengs.

– Vi fanger kontinuerlig opp alle bevegelser og overføringer i radiospektrumet og trafikk fra klienter. Denne informasjonen blir deretter samlet sentralt i en database, sier selskapets Kamal Anand.

Disse dataene kan vises i detaljer ned til den enkelte klient, og man kan gå tilbake til tidligere problemer for å spille disse av på nytt for å diagnostisere hva som er årsaken til problemet. Man vil da også kunne se hva som skjedde samtidig på resten av nettveket. Tanken er å redusere tiden det tar for feilsøking.

– Det er ofte slik at når en bruker opplever feil så venter han en stund før han forsøker på nytt. Dermed går det med mye tid før problemer blir avdekket og ofte kan det være slik at enkle problemer først og fremst er symptomer på langt større feil i nettverket, sier Anand.

E(z)RF Network Manager 2.0 kan skalere til å støtte opptil 25 000 tilgangspunkter, og er tilgjengelig nå. Mer informasjon finner du på www.merunetworks.com. Norsk distributør er Data Equipment AS. www.dataequipment.no

Les om:

Nettverk