Akkurat passe enhetskontroll

Akkurat passe enhetskontroll

Visuell oversikt gir raskere kontroll over enhetene i nettverket. Dette er basalt for sikkerheten og gir effektiv tjenestelevering.

Det mangler ikke på administrasjonsverktøy for nettverk, men felles for de mest kjente fra Microsoft, HP og CA er at de gjerne kan bli for mye av det gode – funksjonsmessig og kostnadsmessig.

Det er her WhatsUpGold fra Ipswich vil finne sin nisje. Firmaet bak er kjent som leverandør av FTP-programvaren WS_FTP og MoveIT og e-postserveren Imail.

Helt enkelt er dette et administrasjonsverktøy som søker gjennom et nettverkssegment og finner alle enheter koplet til. Dette inkluderer pc-er og skrivere. Alle enhetene kan settes opp, fjernstyres og kontrolleres, men en av de viktigste funksjonene ligger i å kunne hente ut driftsinformasjon som enkelt kan presenteres i et skjermbilde, med autooppdateringer og alarmer.

Alarmene kan utløses av de fleste typer handlingsutløsere (eventer), og kan graderes etter hvor alvorlige de er. Oppsettet innebærer også flere typer varsling. WhatsUp Gold kan blant annet skilte med å være «pager friendly», noe som kun har komisk relevans etter personsøkertjenesten ble skrudd av her i kongeriket.

Visuelt

Dette kan presenteres i en mash-up-type grensesnitt, hvor utdata kan formateres og settes sammen i moduler etter hva man vil vite, og hvilken prioritet det har. Som harddiskbruk, start/stopp av servertjenestetyper (services), eller yteevne med statistikk over en tidsperiode.

I tillegg kan visuelle alarmer settes opp fra det helt enkle som å skifte farge på et ikon fra rolig-grønt til stress-rødt, eller sende epost eller sms til en eller flere definerte mottakere.

En viktig detalj for nettverksadministrasjon er støtten bygd inn for periferienheter som avbruddsfrie strømforsyninger og skrivere. Dette øker servicenivået siden varsel om forestående toner-skifter eller trøbbel med strømkvalitet kan leveres i et vindu sammen med andre driftsmeldinger.

- Utfordringen med å sette opp verktøyet er å velge ut hva du faktisk vil vite. Det er et stort utvalg av mulige visninger. Ideen er å få en samlet, enkel oversikt over alt som er i nettverket. Deretter fjerner du alle enheter som er irrelevant for driftsbildet, sier Kristian Samstad hos den norske distributøren Infinigate.

Flere veier til lisens

Lisensieringen er av det fleksible slaget. Både den som vil kjøre full løsning i egen bedrift, og den som vil leie ut drifts- overvåkingstjenester. I tillegg er det en egen variant beregnet for distribuerte nettverk med flere lokasjoner. WhatsUp Gold kan hente informasjon om alle typer enheter, men lisensieringen er basert på antall enheter. Dette fører til at det ofte vil lønne seg å ikke overvåke pc-ene i nettverket.

I utgangspunktet er WhatsUp Gold pakket i en enkel standardpakke for smb-nettverk. Her ligger basal enhetsgjenkjenning, grafisk presentasjon, snmp-fangst, og et sett alarm- og rapportmuligheter. I Premium-versjonen legges det til wmi-støtte som innebærer full overvåking av MS SQL Server og Exchange Server. For alle alternativene kan det kjøpes innstikksmoduler for ned til ti enheter.

Opprinnelig var det en VOIP-modul som var WhatsUp-produktet. Dette var et verktøy som søkte etter flaskehalser i nettverket som hindret effektiv utnytting av ip-telefoni og videokonferanser.

Etter hvert er dette blitt utvidet innstikksmoduler med nettverkstegning og oversikt, endringskontroll og oppsettsstøtte, nettverksoptimering både for gjennomstrømming og totallevering og et visningsverktøy for mange typer maskinvare. Om kort tid kommer det også en modul som skal ta for seg støtte av virtuelle enheter i nettverket.

Samstad hevder gevinsten ved verktøyet først og fremst er spart tid. - Verktøyet gir varsel når noe begynner å skurre, og varsler etter hvor kritisk det er.

Noen oppgaver kan automatiseres, som stopp og start av server-tjenester som har kjøretidsproblemer. Og om kunder eller brukere melder driftsfeil, er diagnosen raskere å stille med en visuell presentasjon av nettverkstilstanden.

Les om:

Nettverk