Altibox på IPv6

Altibox på IPv6

Kunder med Zyxel-hjemmesentraler står nå fritt til å bruke IPv6. Målet er å få samtlige 300 000 kunder på IPv6 innen 2015.

Nett-, tv og fiberselskapet Altibox har testet IPv6 hos 2 000 kunder, og tilbyr nå IPv6 til resten av kundene.

- I første omgang ønsker vi å samle nok erfaringer til å kunne slå på IPv6 permanent innen nyttår for samtlige 70 000 kunder med Zyxel-hjemmesentral. Derfor tilbyr vi kundene med den typen hjemmesentral muligheten til å skru på IPv6 allerede nå, sier sjefsarkitekt Ragnar Anfinsen i Altibox.

IPv6 er den nyeste versjonen av IP-kommunikasjonsprotokollen, og er blant annet utviklet for å håndtere den globale begrensningen av tilgjengelige IPv4 -adresser. IPv6 ble lansert allerede for 20 år siden, men er fortsatt lite brukt. Enkelte selskaper, som Facebook og Google har riktignok aktivert IPv6 permanent, og per september 2013 står IPv6-trafikk for to prosent av brukertilgang til Googles tjenester.

- Et fåtall andre norske internettleverandører har allerede slått på IPv6 for noen av sine kunder. Vi i Altibox er glade for at vi endelig tar viktige steg i den samme retningen. Det store målet er at alle våre over 300 000 kunder har fått IPv6 innen utgangen av 2014 uten å ha merket noe til overgangen, sier Anfinsen.

Kunder som har Zyxel-hjemmesentral og er interessert i å prøve IPv6 kan hente instruksjoner på Altibox sine nettsider .

Brannmur kommer

Det er verdt å merke at det ikke er brannmurfunksjonalitet på IPv6 fra Altibox, men selskapet mener det har liten betydning for kundene. Altibox jobber dessuten med å få på plass en god, balansert brannmur før IPv6 aktiveres hos alle kunder med Zyxel-hjemmesentral, ifølge Arnfinsen.

- Alle moderne pc-er, smarttelefoner og nettbrett som støtter IPv6 har god innebygget sikkerhet, og man vil ikke trenge en brannmur foran disse. Har man derimot annet utstyr som støtter IPv6 bør man sjekke med leverandøren om hvordan IPv6-støtten er implementert. Ikke alt utstyr har ivaretatt sikkerheten på en skikkelig måte, mener han.

Avanserte brukere blir kanskje glade for å vite at samtlige privatkunder som har hjemmesentralen i bridge-mode og har en IPv6-klargjort router, enten allerede har IPv6, eller kan slå på IPv6 manuelt.

IPv6-tilbudet er i utgangspunktet for privatkunder, og bedriftskunder som ønsker IPv6 henvises til å kontakte Altibox for å bestille tilgang.

Nettverk