Bankkontrakt for Proact

Bankkontrakt for Proact

Sparebanken Nord- Norge velger lagring fra Proact.

Sparebanken Nord-Norge og Proact IT Norge inngikk nylig avtale om en større oppgradering av bankens datalagringsinfrastruktur. Løsningen betjener flere av bankens viktige applikasjonsområder med kritiske data.

Sparebanken Nord-Norge har hovedkontor i Tromsø, har hele 85 kontorer i Nordland, Troms inkl. Svalbard og Finmark og er en ledende leverandør av finansielle tjenester i person- og bedriftsmarkedet i Nord-Norge.

- Det er viktig for oss å være effektive i alle ledd. Vi opererer i en langstrakt landsdel med sentralisert kompetanse i Tromsø, derfor er det viktige å ha løsninger som har avansert funksjonalitet, men samtidige er enkle og effektive i drift, sier Konsernbanksjef i banken Helge Pedersen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nedslående sikkerhet i nettbankene

Konsolidering av servermassen

Løsningen er en vesentlig bestanddel i bankens plattform for en effektiv kundebehandling. Den er basert på produkter fra Network Appliance og er en høytilgjengelighetsløsning plassert i 2 datarom med 22TB lagring og har også funksjonalitet for ”nedlåsing” av informasjon med tanke på ”compliance” (etterlevings)-formål.

- Sparebanken Nord-Norge var i en prosess hvor konsolidering av servermassen var essensielt. Lagring av data var blitt en utfordring, og sentral lagringsløsning kontra desentral serverdrift skulle installeres. I den fasen hentet vi inn tilbud fra flere leverandører, sier seniorkonsulent Bengt Roar Berger, it-konsulent i Sparebanken Nord-Norge, som har vært meget sentral i implementeringen av løsningen i banken.

- I prosessen over på sentral lagring innførte vi regler rundt lagring, og her har Network Appliance meget gode løsninger for oss som: Quotas, Snapshot, FlexVol osv. Disse verktøyene gjør hverdagen enklere både for brukere og ikke minst administrasjonen av alle installasjonene mer effektivt for oss, sier Berger.

LES OGSÅ: Sikkerhetstesten av nettbankene

Nettverk