Billig nettverk for lange avstander

Billig nettverk for lange avstander

Endelig en billig løsning for de som ikke kommer på nettet på vanlig vis.

Selv om det skrytes av nær full bredbåndsdekning i Norge, er det ikke alle som kommer på nett. For mange blir det med drømmen. ADSL når ikke frem, og fiber kan man bare glemme. Kanskje kan man komme på nett med ICE, men det er ikke en optimal løsning for krevende hjemmebruk.

Nå har HD Communications Corp kommet med en billig løsning, kalt HD26200, for å sende trådløst over lange avstander. Løsningen er noe så enkelt som en trådløs bru (eng. bridge) med to Ubiquiti-sendere med støtte for 802.11 b/g, altså helt vanlig trådløsnett over 2.4 GHz. Med to slike enheter skal det i teorien være mulig å sende data over avstander opp mot åtte kilometer.

Fordelen med en slik løsning er at du kan få kontakt med Internett selv om du er for langt fra nærmeste telefonsentral. Det kreves dog at du har en god nabo som lar deg koble deg til sin bredbåndslinje. Slike løsninger har vært i salg en god stund, men koster gjerne fra 10 000 kroner og oppover avhengig av konfigurasjon. Løsningen fra HD Communications koster like over 300 dollar i USA, eller rundt 1 500 kroner omregnet til norske kroner.

Det fine med å bruke vanlig trådløsnett er at det normalt er lett å sette opp. Ulempen er at du nok kan få problemer på veien, ikke minst om du krysser ymse hjemmenettverk på veien, ettersom både disse senderne, og trådløsnettet folk flest har hjemme, fungerer på samme frekvens. Dyrere og mer avanserte løsninger opererer ofte på en høyere frekvens, noe som gir mindre problemer med støy fra andre nettverk, samt muligheten til å ha mye større avstand mellom senderne.

De to senderne skal være enkle å sette opp, og leveres med adapter som sørger for å levere strøm via nettverkskabelen. Det eneste du trenger er altså senderne og en Cat5-kabel for utendørsbruk, og selvsagt et nettverk i hver ende.

HD26200-senderne krever fri sikt mellom antennene for å fungere, noe som fort kan vise seg å være et problem når det er snakk om avstander opp mot åtte kilometer.

Når, og om, HD26200 kommer i salg i Norge vites ikke, men det er lov å håpe at også vi vil få tilgang til billig og enkel dataoverføring over lange avstander. Alternativt kan du sjekke ut denne artikkelen for å se hvordan en av PC Worlds journalister løste sine nettverksproblemer ved hjelp av et avansert og effektivt trådløsnett. Les mer om det her.

Les mer på produsentens nettsider.

Les om:

Nettverk