Bluetooth får kraftoppgradering

Bluetooth får kraftoppgradering

Mangedobler hastigheten.

Etter planen vil Bluetooth 3.0 snart kunne benytte seg av en tilgjengelig 802.11 Wi-Fi radio for sin trådløse forbindelse. Bluetooth Special Interest Group (SIG) lanserer den nye spesifikasjonen 21. april.

Dette innebærer blant annet at Bluetooth kan svitsje fra en standard strømgjerrig modus med kort rekkevidde, til en 802.11 a, b eller g radio. Med 802.11 g eller a vil det bety overføringshastigheter på mellom 20 til 24 Mbps i 2,4 GHz eller 5 GHz frekvensbåndene. Til sammenligning kan dagens Bluetooth 2.1-løsninger tilby maksimalt 3 Mbps i 2,4 GHz-båndet.

I mange tilfeller vil den nye spesifikasjonen også gi lengre rekkevidde.

SIG ønsker altså å bruke underliggende lag for å øke overføringshastighetene. Wi-Fi prosjektet ble annonsert for over et år siden, og målet var da å ta i bruk Wi-Fi etter behov. For eksempel for større opp- eller nedlastinger av data.

De nye delene i spesifikasjonen heter Generic Alternate MAC/PHY og enkelte eksisterende produkter som noen bærbare pc-er vil kunne bruke de nye mulighetene via en programvareoppgradering.

En annen ny funksjonalitet i versjon 3.0 er Enhanced Power Control som skal kunne bidra til å redusere antallet av forbindelsesbrudd forårsaket av at man for eksempel putter en Bluetooth-basert enhet i lommen.

SIG har for øvrig tidligere arbeidet med en UWB-versjon (ultra-wideband) av sin spesifikasjon. Dette prosjektet har imidlertid blitt nedprioritert ettersom UWB sliter med sin utbredelse.

Bluetooth SIG vil senere i måneden presentere flere produsenter av nye brikker som integrerer både Wi-Fi og Bluetooth. Da kommer det også flere detaljer om den nye 3.0-versjonen.

Du kan lese mer på www.bluetooth.com

Les om:

Nettverk