Cisco skrur ned forventningene

Cisco skrur ned forventningene

Cisco har kuttet kraftig i vekstprognosene. Toppsjef John Chambers innrømmer at selskapet er for vanskelig å jobbe med.

På Ciscos årlige konferanse for finansanalytikere tirsdag denne uken skrudde selskapets toppsjef John Chambers ned selskapets vekstforventninger for de neste tre årene.

Tidligere har Cisco annonsert at de forventer en vekst på mellom 12 og 17 prosent. Dette er nå redusert til mellom fem og sju prosent.

- For vanskelig å jobbe med

På arrangementet innrømmet Chambers at deler av selskapet har blitt hengende etter i den teknologiske utviklingen.

Han sier ifølge Reuters og at selskapet på flere områder har blitt for vanskelig for kundene å jobbe med.

- Vi har gjort det for vanskelig å forhandle om kontrakter og programvarelisenser, sier Chambers, som mener selskapet heller ikke har lyttet godt nok til tilbakemeldingen fra kundene og vært for dårlige til å dele med seg informasjon.

Slankekur

Cisco satte tidligere i år i gang en omfattende omstruktureringsprogram for å slanke driften og rette innsatsen mot et knippe kjerneområder som følge av skuffende resultater på finanssiden.

Selskapet har blant annet lagt ned divisjonen som produserte selskapets Flip-kameraer og kvittet seg med 12 900 ansatte. I tillegg har nærmere 23 000 ansatte fått ny jobb internt i selskapet.

Det har også gått rykter om at også John Chambers ville forlate stillingen som toppsjef for selskapet, men ifølge Reuters fortalte Chambers på arrangementet at han i forrige bestemte seg for å bli i selskapet på oppfordring fra styret.

Lavere forventninger

Ciscos fem hovedfokusområder er nå selskapets kjernerutere og svitsjer, samarbeidsløsninger, datasentervirtualisering, video, og en sammenknytting av disse elementene i en overgripende arkitektur.

Til tross for de reduserte vekstforventningene ser Cisco likevel lyst på fremtiden etter slankeoperasjonen. Ifølge Reuters forventer selskapet blant annet at inntjeneste per aksje vil vokse med mellom sju og ni prosent årlig.

Nettverk