Cisco vil se deg og ditt

Cisco vil se deg og ditt

Cisco tar nettverksteknologiene sine et logisk skritt videre. Video kombinert med raske nettverk, sikkerhetsteknologi og smart strømstyring med video gir smart overvåking. Ikke bare for sikkerhet.

Visjonen om at alt som er viktig i livet kan relateres til gode nettverk er neppe fremmed for leseren av Nettverk & Kommunikasjon. Cisco sin variant er at nettverket er datamaskinen, og i en serie annonseringer nylig viser de hvordan dette kan arte seg framover.

Smarte nettverk som virkemiddel for komfort og energieffektivisering har vært demonstrert av Cisco og deres partnere tidligere. Her var det snakk om alt fra strømstyring av porter og nettverksenheter til lys på arbeidsplassen.

Men hva om man kopler kamera som kan utløse prosesser ikke bare for rett lys, men som også sender alarmer eller starter en arbeidsflyt. For eksempel at følere gir avviksmeldinger, mens kameraer styres for å sjekke om det er snakk om en vannlekkasje eller det som verre er.

- Vi ser for oss at bygnings- og arbeidplassikkerhet vil smeltes sammen med it. Mye på samme måten som vi ser hvordan strøm og strømsikkerhet allerede har gjort det med flytting fra byggadministrasjon.

Hovedpunktene er å bruke datanettverkene til detektering og gjenkjenning, overvåking, samkjøring og rask respons, sier Craig Cotton, som er løsningsarkitekt for løsningen hos Cisco.

Alt kan koples og formidles

Cisco vil levere dette som en sikkerhetssuite som inneholder nettverksenheter, programvare og en ny serie overvåkingskamera. Utgangspunktet er at mange av løsningene allerede finnes, men som egne systemer, gjerne med egne, sære grensesnitt. Systemet skal utvikles slik at åpne programmeringsgrensesnitt skal gi alle leverandører innen sektoren muligheten til å kople seg inn til nettløsningen.

Foreløpig er mer enn seksti slike nye aktører med i dette økosystemet. Cisco utvider sin egen Ipics-løsning (IP Interoperability and Collaboration System) til ny og bredere funksjonalitet. Med en felles nøytral signalplattform som ip-datanett kan dette kjøres sammen for mer effektiv og gjerne mer automatiske respons. For eksempel kan det koples til et digitalt skiltsystem (Digital Signage).

Helt på kanten

En av de mer spennende sidene er støtte for at visse mobilvideoopptakere kan laste inn observasjoner i systemet for analyse. Her åpner også Cisco for nettbruk som kan virke litt overraskende:

- Vi ønsker at initiell analyse av videomateriale skal skje i kanten av nettverket. Video er store og tunge laster. Overvåkingsopptak vil for det meste være store mengder data. Istedenfor at dette skal belaste nettverket i kjernen foran viktigere forretningsdata, vil vi designe dette slik at mest mulig analyse kan skje i kanten av nettverket, poengterer Cotton.

Bybygging og fornying

Nye kamera fra Cisco vil være bygd for enkelt oppsett. I utgangspunktet skal det være nok med strøm og en datakabelport. Kameraet settes opp fra administrasjonskonsollen, også her vil det være mulig å sette opp autooppsett etter hvor kamera koples til.

Kameraene kan enten drive vanlig overvåking, eller såkalt telling. Det siste er nyttig for steder med adgangskontroll, hvor kameraet kan varsle at én person dro adgangskortet, mens to gikk inn. Da kan bilde sendes til en vakt som kan sjekke hvor alvorlig sikkerhetsbruddet er.

Samme teknologibase er brukt i visjonen om smarte bygninger. Cisco viser til at land som Kina planlegger femti millionbyer de neste tiårene, noe som innebærer store muligheter for å designe inn teknologi fra starten av. Nylig annonserte de også at en by i Massachusetts tok i bruk denne teknologien som en del av byfornying.

Nettverk