Citrix satser på forhandlerne

Citrix satser på forhandlerne

Selskapet vil spandere kurs på forhandlerne for å øke kompetansen rundt sine produkter.

Sammen vil Citrix og Commaxx, Citrix autoriserte kurssenter, spandere opplæring i produktporteføljen på 22 personer.

LES OGSÅ: Citrix integrerer oppkjøp

Bakgrunnen er en markant økning i etterspørselen etter Citrix-løsninger de siste årene.

Ved å spandere opplæring vil selskapet sikre seg at kundene er garantert å møte selgere med god kunnskap til Citrix-systemene.

CCA, Citrix Certified Administrator, skal bekrefte god kjennskap til Citrix-plattformen og sikre kandidatens kompetanse i forhold til drift, optimalisering og administrasjon.

- Norge er som kjent Citrix sitt førende marked internasjonalt. Man var tidlig ute med å ta i bruk teknologien, og de fleste selskaper av en viss størrelse bruker Citrix i dag. Den enorme suksessen i Norge har også medført store behov for å utdanne og sertifisere kyndige konsulenter og fagfolk på Citrix. Vi har også merket en stor økning i kravspesifikasjonene til Citrix kompetanse i utlyste IT-stillinger, sier James Dudek hos Citrix i en pressemelding.

Kurset har påmeldingsfrist 31. mars. Kandidatene blir valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier, blant annet kvalifikasjoner og registreringstidspunkt. Det er med andre ord en fordel å være raskt ute.

Les mer på Citrix nettside.

LES OGSÅ: Måler applikasjonsytelsen

Nettverk