- Cloud computing er ikke SaaS

- Cloud computing er ikke SaaS

Skyen kan bli løsningen som rydder i bedriftens nettverk og datasenter.

It-tjenester i skyen (Cloud Computing) er først og fremst en infrastrukturendring og en endring i tjenester. Til tross for brennheit trend, er det forbausende få aktører som egentlig tror på den totale endringen av it. Tillit til sikkerheten er den største utfordringen skyforkjempere må møte.

- It i skyen er over-hypa og vil ikke bli tatt i bruk så raskt som mange forutsetter i dag. Fem år fram i tid vil vi se at bruken er sterkt pragmatisk, med mange private skyer hvor infrastrukturideene er tatt i bruk, sa John McHugh, markedssjef i Brocade i et europeisk pressemøte i Istanbul i oktober.

- Cloud er ikke SaaS

Han mener det er en tendens i it-bransjen at den overvurderer endringene som skjer på kort sikt, og undervurderer de som skjer på lang sikt. McHugh hevder årsaken til at skyen blir en tjenestemodell med mange private skyer er ønsket om den fleksible tjenestemodellen som pares med behovet for stabil drift og sikkerhet som inkluderer offentlige reguleringer. Det siste innebærer at private skyløsninger anses som et riktig valg.

- I stedet for å bruke mye tid på skytilpassinger bør virksomhetene heller se på hvordan de kan legge til rette for å dele informasjon i nye nettbaserte samarbeidsformer. Leverandørene helt tilbake til nettleverandørene må ta den økte kompleksiteten i it-sikkerhet som følger av skyen, mange typer enheter og nye samarbeidsformer på alvor, rådet McHugh.

- Mange blander sammen it i skyen med en type avansert "Software-as-a-Service"-tjenestemodell. Det er det ikke, poengterer Bjørn Roksvold, forretningsutvikler i IBM Norge.

Han har vært med siden storhetstiden for stormaskinene, og kjenner igjen trekkene i leveringsmodellen med lette klienter og tunge datasenter. IBM var i sin tid selskapet som fant opp maskinvarevirtualiseringen, og Roksvold ser likhetstrekkene mellom tjenestemodellen den gang og nå.

- Det som er på plass nå er virtualisering i flere enheter, internett og generell bruk av digitale enheter hos de fleste, sier Roksvold.

Rydder i infrastruktur

Han ser at det er mange store selskaper som tar i bruk sky- infrastruktur, blant annet for å rydde i egen infrastruktur.

Anslag IBM opererer med, er at 26, 2 prosent av skytjenestene vil komme fra offentlig skytjenester. Resten vil være ulike løsninger hvor infrastrukturen er tatt i bruk for interne datasenter eller hybrider. Slike hybridløsninger vil for eksempel være der drift og administrasjon er satt ut mens den fysiske infrastrukturen er plassert hos kunder - eller omvendt. Og visse skytjenester vil bli levert fullt ut av private skyleverandører som opererer for en spesiell virksomhet eller gruppe av virksomheter.

- Vi ser at de fleste it-avdelinger i dag har svært mange flinke folk og gode rutiner. De vil gjerne gi rask respons til endringsønsker fra resten av virksomheten eller optimalisere egen kompetansebruk. Da vil tjenester i skyen bli kjøpt for kortere eller lengre tid, og bli tilpasset en fleksibel intern infrastruktur, forklarer Roksvold.

Skepsis til hvor data faktisk lagres hindrer virksomheter i å ta i bruk skytjenester. Les videre på neste side!

Nettverk